Ghana

Oxfam IBIS har arbejdet i Ghana siden 2001.

Kvinders deltagelse

Kvinder er de allermest udsatte og de mest ekskluderede fra beslutninger og ressourcer. Derfor har arbejdet med kvinders uddannelse og deltagelse i beslutninger særligt Oxfam IBIS' bevågenhed. 

Uddannelse

Egentlig lukkede et af Oxfam IBIS’ største og mest succesfulde uddannelsesprojekter nogensinde i 2013, da satellitskolekonceptet helt efter planen blev videregivet til Ghanas uddannelsesmyndigheder, som ønskede at fortsætte og udbrede skolerne.

Men penge fra Børnenes U-landskalender 2012 gav mulighed for at åbne 20 nye skoler – en af dem i Tachipe, hvor Ganiu på fotografiet nu for første gang har fået chancen for at få en uddannelse. Børn i fjerntliggende landsbyer er ikke de eneste, der har brug for en særlig indsats for at få en uddannelse.

Pigers adgang til uddannelse er blevet stærkt forbedret de seneste år. Ikke mindst på grund af den store indsats Oxfam IBIS’ partnere har gjort for at støtte pigers skolegang og sikre ligestilling i klasseværelset. Pigerne klarer sig bedre, og især oprettelsen af de såkaldte pigeklubber uden for skoletid synes at have indflydelse på pigernes selvtillid og mod til at satse på uddannelse.

”Sats på uddannelse” var omkvædet i den kampagne, som ghanesiske unge sammen med lokale ngo’er og støttet af Oxfam IBIS med stor succes gennemførte i efteråret 2013. Den første af sin slags og rettet mod regeringen for at få den til at afsætte indtægterne fra den ghanesiske olieudvinding til blandt andet uddannelse. Resultatet var en stigning fra nul til 12 procent.

Et skærpet fokus

Økonomisk går det stadigt fremad for Ghana, som nu har fået status af mellemindkomstland. Flertallet af landets befolkning oplever dog ikke, at deres leveforhold er blevet bedre af den grund. I 2011 begyndte Ghana at eksportere olie, men skattemæssigt er pengene ikke begyndt at følge efter.

Arbejdet for at sikre lokalbefolkningen en fair andel af overskuddet fra deres råstoffer er centralt for Oxfam IBIS’ arbejde i Ghana. Oxfam IBIS’ partnere trænede lokale beslutningstagere i landets mineområder, samtidig med at journalister blev efteruddannet, så de vil være i stand til at afdække sager i forhold til udvindingsindustrien.

Essentielle partnerskaber

Partnerskaberne præger aktiviteterne både i Oxfam IBIS' uddannelsesprogram og programmet for demokratisk udvikling. Oxfam IBIS støtter både mindre og større civilsamfundsorganisationer, og har til formål at skabe et stærkt civilsamfund og give den enkelte borger viden og opbakning til at deltage i den demokratiske beslutningsproces. 

Fakta om Oxfam IBIS i Ghana

Oxfam IBIS i Ghana arbejder for at skabe kvalitetsuddannelse til børn og unge og støtter samtidig civilsamfundet for at styrke befolkningens rettigheder og deltagelse i beslutningsprocesser.

Udvalgte resultater

  • I 2015 fik endnu flere fattige piger mulighed for at tage en kvalitetsuddannelse, fordi Oxfam IBIS’ Girls Model School var så stor en succes, at myndighederne i et andet distrikt valgte at kopiere modellen.
  • Vores partner ACEP udgav i 2015 en rapport om ulovlige pengeflow og smuthuller i skattesystemet, der over en periode på ti år kostede Ghana 3,86 milliarder dollars. Rapporten skabte stor opmærksomhed i medierne, og ACEP gik i dialog med myndighederne om en reform af udvindingsindustrien.
  • I stamme- samfundene har kvinder ofte meget magt, men denne rolle er ved at forsvinde. Vores partnere arbejdede aktivt for at få fornyet fokus på tradi- tionelle kvindelige høvdinge – blandt andet udgav de i 2015 en fotodagbog fra nogle af disse kvinders liv. Den skal inspirere andre kvinder i politik.
  • I flere tilfælde er det lykkedes almindelige borgere at afsløre misbrug relateret til landets udvindingsindustri
  • 3.243 traditionelle ledere og meningsdannere har meldt sig under fanerne for at støtte kvinder i de kommende lokalvalg. Nu er antallet er kvindelige kandidater tredoblet
  • En særlig undervisningsmetode kaldet "aktiv læring", som Oxfam IBIS og vores partner Edukans har udviklet og testet, er blevet anerkendt og skal nu bruges over hele landet
  • Forældrebestyrelser har tidligere været med til at øge kvaliteten af børnenes uddannelse lokalt. De har nu sluttede de sig sammen i et stort regionalt netværk, som allerede har vist sin styrke.
  • Regeringen afsatte penge på budgettet til at give ikke mindre end 50.000 store børn et særligt undervisningsforløb, der skal bringe dem tilbage i skole – noget, Oxfam IBIS og vores partnere har arbejdet for længe.
  • Med penge fra Børnenes U-landskalender blev der i 2013 åbnet 20 nye satellitskoler. Samtidig blev de tidligere 56 satellitskoler overtaget af regeringen, og mange af dem udvidet til almindelige grundskoler med alle klassetrin.