Faglige ungdomsuddannelser

Der findes meget få tekniske skoler i de fleste udviklingslande. Mesterlære er meget udbredt inden for de typiske drengefag som skræddere, håndværkere og mekanikere. Tilbuddene til pigerne er ofte begrænset til landarbejde, gadesælger, frisør eller syerske hvis de overhovedet får lov til at arbejde udenfor hjemmet.

Det udgør et uddannelsesmæssigt hul mellem grundskolen/gymnasiet og de få universiteter, der er til de unge, der økonomisk og fagligt formår at komme gennem nåleøjet. Og det efterlader en stor gruppe af unge til en fremtid som ufaglærte daglejere i butikker, mindre virksomheder eller i landbruget.

Oxfam IBIS har i en årrække støttet kort uddannelsesforløb for unge med eller uden grundskolen. Her lærer de et fag, der er lokalt efterspurgt, så de på sigt kan forsørge sig selv og deres familie enten som faglært ansat eller selv starte en virksomhed.