Daniela Moyra Alarcon Viscarra er en af de første elever på madskolen i La Paz. - Foto: Eva Køngerskov

Madskolen i Bolivia er et socialt projekt i La Paz, startet af Claus Meyer i samarbejde med Oxfam IBIS.

Ved at uddanne fattige, primært indianske unge, i madhåndværk, skal Madskolen skabe jobs og samtidig udvikle det traditionelle, bolivianske køkken.

Projektets udgangspunkt er, at lokale aktører skal drive en madskole og restaurant, der samlet går under navnet GUSTU. Det er visionen for dette unikke og ambitiøse udviklingsprojekt, at restauranten tilknyttet Madskolen, skal blive et forbillede i den lokale madkultur og for andre madsteder, på samme måde som den danske restaurant NOMA. Projektet er derfor starten på en madbevægelse, der fremmer lokale madtraditioner ved brug af lokale råvarer, fremmer sund kost og skaber langsigtet udvikling.

Madskolen er en stærk og relevant uddannelse til udsatte unge, der ellers kun kan se frem til arbejdsløshed og fattigdom. De unge er mellem 15 og 25 år og får muligheden for at skabe deres egen fremtid, når de optages som elever på Madskolen. Her bliver de ført solidt ind i køkkenfaget, så de kan lave mad med lokale råvarer, bage, servere og servicere. Samtidig får de et godt udgangspunkt for at blive iværksættere, da de lærer om økonomistyring og samarbejde, samt hvordan de lærer deres viden fra sig. Derved kan de unge selv skabe og udbrede udviklingen i deres land.

Oxfam IBIS’ rolle i projektet er at sikre, at uddannelsesmodellen samt undervisningsplaner og -forløb udvikles og integreres i det bolivianske uddannelsessystem, således at eleverne kan få deres uddannelse godkendt. Oxfam IBIS arbejder også på at knytte forbindelse mellem Madskolen og andre uddannelsesprojekter for udsatte grupper med et erhvervsfagligt fokus. Oxfam IBIS’ arbejde for demokrati og rettigheder har ligeledes potentiale for at blive koblet til dette unikke projekt, idet Oxfam IBIS samarbejder med lokale partnere, der samler små og mellemstore producenter af råvarer til potentiel brug i projektet. Mulighederne for at skabe sammenhæng mellem producentled og aftagere er derfor også en af Oxfam IBIS’ ambitioner med projektet.

Fast actions block