Oxfam IBIS' bestyrelse. Øverst fra venstre Jørgen Hvid, Merete Høgh Jeppesen, Poul Erik Christoffersen, Maya Lindberg Brink, Sana Mahin Doost Nederst fra venstre Julie Helles, Gitte Gram, Bjarke Lindemann Jepsen, Anders Reimers Larsen, Christian Damholt, Kristoffer Marslev og Christine Rasmussen Ikke med på billedet Mikkel Balslev og Jakob Lindell Ruggaard. - Foto: Thomas Flensted

Oxfam IBIS politiske ledelse vælges hvert år på generalforsamlingen. De 14 medlemmer udgør Oxfam IBIS' bestyrelse, som tager de overordnede beslutninger og sætter rammerne for Oxfam IBIS´ arbejde.

Betyrelsen vælger en formand/kvinde og næstformand/kvinde, og nedsætter de nødvendige bestyrelsesudvalg.

Forretningsudvalget er ansvarlig for Oxfam IBIS økonomi, personale og drift osv.

Programudvalget arbejder hovedsageligt med strategier og temaprogrammer, metode og evaluering.

Midlertidige tematiske udvalg nedsættes efter behov.

Fast actions block