ALP - hurtigt skolestart

Med Oxfam IBIS-programmet ALP kan 1.000 unge sydsudanere i ti lokalsamfund fortsætte deres skolegang trods konflikt og naturkatastrofer.

De stridende parter i den konflikt, der brød ud i Sydsudan i december 2013 holder sig i stigende grad væk fra området omkring Unity State i den sydligste del af landet. De anser egnen for at være ufarbar efter gentagne oversvømmelser og massive regnskyl. Det betyder, at området er blevet en magnet for titusindvis af internt fordrevne på flugt fra konflikten. Eksempelvis vurderer Relief and Rehabilitation Commission, at byen Ganyliel, der normalt huser 37.000 borgere, i dag også skal rumme 39.000 internt fordrevne.

De mange flygtninge og de mange naturkatastrofer har betydet afbrudt skolegang for flere tusinde børn og unge.

Derfor støtter IBIS oprettelsen af skoler for 1.000 børn og unge i ti lokalsamfund i regionen. Via Oxfam IBIS’ ALP-program får de nu mulighed for fortsat skolegang midt i konflikten og midt i katastroferne.

ALP står for Accelerated Learning Programme, og er en del af Oxfam IBIS’ South Sudan Education in Emergency-projekt, der er finansieret af UNICEF.  ALP-programmet bygger ovenpå den sydsudanske regerings eget ALP-program og vil blandt andet sikre træning i læsefærdigheder på modersmålet samt støtte til og videreuddannelse af 40 lærere.

ALP i tal

ALP er et accelereret undervisningsforløb, der halverer grundskoleuddannelsen fra 8 til 4 år. Det giver en chance til de børn og unge, der aldrig er kommet i skole eller er droppet ud på grund af konflikt eller andet.

1.000 børn og unge i 10 lokalsamfund modtager ALP undervisning.

40 ALP lærere trænes i at levere kvalitets undervisning og psykosocial støtte

10 forældrebestyrelser trænes med henblik på at støtte op omkring skolen og monitorere undervisningen. 

I alt 80 skoler modtager undervisningsmateriale og lærebøger

I mere end halvdelen af skolerne foregår undervisningen under et træ, derfor vil der i forbindelse med indsatsen blive bygget 5 midlertidige skoler  udstyret med ordentlige toiletforhold, regnvandsopsamling og fritidsfaciliteter.

Oxfam IBIS startede med ALP i Liberia og Sierra Leone i 2005 fulgt op af Sydsudan i 2007.  

Partner: Sydsudans undervisningsministerie

Donor: UNICEF