Sådan arbejder vi med uddannelse

Læs, hvordan vi overordnet arbejder med uddannelse:

Education for Active Citizenship - Thematic profile

Læs hvor vi arbejder med forskellige aspekter af uddannelse

God uddannelse er et effektivt våben i kampen mod ulighed. Den udstyrer fattige mennesker med en kapital, som giver dem kundskaber og mulighed for selv at skabe sig en bedre fremtid. Den mindsker forskellene mellem mænd og kvinder, rig og fattig, magtfuld og magtesløs – marginaliserede grupper får styrke og kan være med der, hvor beslutningerne træffes. Uddannelse er en menneskeret og en af de vigtigste forudsætninger for langsigtet udvikling