Universitet til oprindelige folk

IBIS har igennem en årrække støttet URACCAN (Universitetet for de Autonome Regioner på Nicaraguas Caribiske Kyst), som har eksisteret siden 1995.

Den caribiske kyst i Nicaragua er meget forskellig fra den vestlige del af landet, både hvad angår historie, traditioner, sprog, etniske grupper og levevilkår. URACCAN er en unik form for universitet, som i kraft af sine multietniske flersprogede undervisning har tilpasset sine uddannelser til de specifikke behov i Nicaraguas to autonome Atlanterhavsregioner, RAAN og RAAS.

Universitetet har forskellige centre, som tilbyder sine studerende en række uddannelser, der adskiller sig fra traditionelle universitetsuddannelser, idet de i særlig grad henvender sig til oprindelige folk. Igennem disse uddannelser forsøger URACCAN at bidrage til at styrke en interkulturel samfundsmodel, som respekterer Nicaraguas mange etniske grupper og deres ret til selvbestemmelse.

For at kunne møde de særlige uddannelsesbehov i fjerntliggende landsbyer og lokalsamfund i jungleområderne, har URACCAN med støtte fra IBIS blandt andet startet en diplomuddannelse for kvinder fra de etniske grupper Miskito, Mayagna, Rama og Ulwa i Atlanterhavsregionerne samt Chorotega i det nordlige Nicaragua.

Diplomuddannelsen har særligt fokus på at styrke de etniske kvinders individuelle og kollektive rettigheder. Kvinderne lærer at anvende forskellige lobby- og advocacy-redskaber for at kunne kæmpe for deres rettigheder og forhandle med både lokale myndigheder og med regeringer i regionen som led i styrkelsen af de etniske gruppers position.

Samtidig skal de etniske kvinder qua deres uddannelse og kendskab til internationale aftaler styrke samarbejdet mellem de oprindelige folks organisationer, internationale donorer og regionale ngo'er. Hensigten med uddannelsen er at styrke de etniske kvinders position i lokalsamfundene, på landsplan og regionalt.