Forandringsagenter

Oxfam IBIS' primære partnere er grupper af unge, kvinder, bønder, oprindelige folk. Gennem træning og udvikling af organisationerne og deres medlemmer og målgrupper, styrkes deres evne og gennemslagskraft til at samarbejde med lokale og nationale myndigheder.

For at fremme den demokratiske udvikling støtter Oxfam IBIS også de lokale myndigheder, så embedsmænd og folkevalgte forstår vigtigheden af og formår at engagere sig med aktive borgere. Vores erfaring er, at resultater skabes i mødet mellem og i dialog med aktive civilsamfundsgrupper og lydhøre offentlige myndigheder.