Betaler Oxfam IBIS selskabsskat?

Oxfam IBIS er en almennyttig medlemsforening og er som forening skattepligtig efter Selskabsskatteloven.

Men Oxfam IBIS betaler som andre almenvelgørende foreninger ikke selskabsskat, da IBIS formål ikke er at opbygge overskud eller drive erhverv. De penge, vi får ind, skal gå til foreningens formål: en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.

Som forening er vi i udgangspunktet skattepligtig efter Selskabsskattelovens §1, stk. 1, nr. 6.  Hvis Oxfam IBIS som forening altså drev virksomhed, hvor formålet var at tjene penge, og tjente vi samtidig et overskud, ville vi skulle betale selskabsskat af overskuddet. 

Vores formål er almenvelgørende

Her er det værd at hæfte sig ved, at Oxfam IBIS’ er en almenvelgørende forening. Vores formål er således ikke at opbygge en stor egenkapital eller akkumulere overskud. Vores formål er at bruge vores midler på konkret støtte til verdens fattigste.

For at sige det kort og præcist: En forening er som udgangspunkt skattepligtig efter Selskabsskatteloven. Men fordi vi er en almen forening, der bruger vores penge på at sikre lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer – dvs. lever op til vores almenvelgørende formål – skal vi ikke betale selskabsskat.