Venstre vil sløjfe vigtig indsats i Latinamerika

12. jun 2015
Af
Vagn Berthelsen, generalsekretær

Danmarks vigtige hjælp i Latinamerika er i fare for at blive sat over styr, hvis V kommer til magten.

Debatindlæg bragt i Poltiken, 11. juni 2015

Venstre vil fjerne den danske tilstedeværelse i Latinamerika, hvor den danske udviklingsbistand i dag bidrager til at bekæmpe fattigdom og ulighed på verdens mest ulige kontinent. 402 mio. kroner i bilateral udviklingsbistand kan forsvinde med en borgerlig regering.

Det siger sig selv, at et så markant indgreb har konsekvenser for de mennesker, samfund og fællesskaber, som udviklingsbistanden i dag er med til at værne om, bygge op og styrke. Det vil undergrave de progressive kræfter, der netop nu kæmper hårdt for at opbygge retssamfund overalt i Latinamerika. De der er afhængige af vores støtte for at komme magtmisbrug, korruption og justitsmord til livs.

De fleste af os vil være enige om, at menneskerettigheder og demokrati er nogle af Danmarks stærkeste værdier Og mange politikere har igennem tidens løb kraftigt understreget, at de værdier skal udbredes overalt i verden med (næsten) alle tænkelige midler. Og mens livet går sin gang i Danmark, undertrykkes specielt de oprindelige folk stadig massivt flere steder i Latinamerika.

De oprindelige folk i Latinamerika er et rigtig godt eksempel på, hvor vigtig Danmarks fortsatte indsats er. Der er tale om en gruppe mennesker, som er fattigere, får dårligere uddannelse, ikke behandles lige af systemerne og som undertrykkes af deres regeringer. Her har vi en ekspertise i dansk udvikling, som vi skal holde fast i. Det er både det moralsk rigtige at gøre og fornuftigt i forhold til opbygningen af bæredygtige demokratier, der skal kunne klare sig i samhandlen med det internationale samfund.

I Latinamerika er vi faktisk gode til at udbrede vores værdier helt ned i mulden og helt ind i kernen af menneskelige samfund. Og vi kan se det virker. I Bolivia har Udenrigsministeriet selv vurderet at udviklingsbistanden har haft en markant høj succesrate med en målopfyldelse omkring  de 90 procent.

Resultaterne skabes ikke fra den ene dag til den anden, men udviklingsprogrammerne skaber håb og tro på, at et liv uden undertrykkelse er muligt.

Alt det arbejde er i fare for at blive sat over styr, hvis Venstre får magt, som de har agt. Og endnu værre: Den dramatiske nedskæring vil ramme de folk, vi lige nu kan hjælpe direkte, når deres myndigheder sætter dem i fængsel uden rettergang og i værste fald ikke bare tæsker, men forfølger og slår forkæmpere for menneskerettigheder ihjel i  Honduras og Guatemala..

Danmarks bidrag er beskedent, men dog stadig et utrolig vigtigt bidrag til demokrati og menneskerettigheder i Latinamerika.