Foto: Lotte Ærsøe

Af:

Malene Aadal Bo

Rikke Hostrup Haugbølle er mellemøstekspert og har rejst og boet i regionen under og efter Det Arabiske Forår. Ifølge hende er der lige nu historisk momentum for at gøre de unges drømme om større lighed og demokrati til virkelighed.

DAPP

DAPP er Danmarks samarbejdsprogram med Mellemøsten og Nordafrika. Programmet bidrager til at styrke god regeringsførelse og sikre økonomiske muligheder. Fokuslandene er Egypten, Marokko, Tunesien og Jordan. Indsatsen er opdelt i fem temaer:

Menneskerettigheder: Målet er at fremme respekt for menneskerettigheder og religiøs diversitet og dialog i Mellemøsten og Nordafrika. Arbejder eksempelvis med at bekæmpe tortur og styrke retssystemerne. Udføres i samarbejde med blandt andet Dignity og Institut for Menneskerettigheder.

Ligestilling: Arbejdet fokuserer på lovgivning, der fremmer ligestilling og ikke diskriminerer, og på lige politisk deltagelse for mænd og kvinder. Desuden arbejder man med seksuelle og reproduktive rettigheder og sundhed og forebyggelse af kønsbaseret vold. Udføres i samarbejde med KVINFO, Danner, Sex og Samfund med flere.

Medier: Programmet støtter pressefrihed og fri og uafhængig journalistik ved at arbejde med at ændre lovgivningen og ved at støtte progressive onlinemedier, journalistnetværk og undersøgende journalistik og dokumentarfilm. Udføres i samarbejde med International Media Support.

Arbejdsmarked: Det overordnede fokus er støtte til demokratiske reformprocesser og forbedrede økonomiske muligheder gennem et stabilt arbejdsmarked, anstændige arbejdsforhold og social dialog. Udføres i samarbejde med: Ulandssekretariatet og Dansk Industri.

Unge og jobskabelse: Under overskriften Youth Participation and Employment er målet at sikre unge mænd og kvinder indflydelse og jobmuligheder og opbygge bedre rammer for unge generelt. Udføres i samarbejde med Oxfam IBIS.

Det Arabiske Forår var historisk og en afgørende vigtig og skelsættende begivenhed i regionen. Og det var de unge, der stod bag. Det var deres protester og oprør mod undertrykkelse og ulighed, som fik det til at ske, og det var deres visioner og drømme om en bedre og mere demokratisk verden, som formede det. Hvis vi mener noget med vores idealer om menneskerettigheder og demokrati, må vi også støtte de kræfter, der arbejder i den retning.

Mange arabiske unge risikerede alt i deres oprør mod de gamle regimer, og mange mistede alt. I dag står de unge mange steder tilbage med endnu færre muligheder og endnu mere sårbare end før. Men samtidig med drømmene og viljen intakt. De fortjener vores opbakning for det mod, de har udvist, og de ofre de har givet. Og lige nu er der et historisk momentum for at gøre deres drømme til virkelighed.

Jobskabelse og indflydelse er afgørende

Unge mennesker i disse her lande er stærke, oplyste, reflekterede og mål- rettede. De ved godt, hvad de vil, men de har svært ved at komme til: De er i høj grad arbejdsløse og står uden indtægt og de muligheder, det giver. De er i vidt omfang uden for indflydelse, men er underlagt beslutninger, som andre træffer for dem, både når det gælder samfundet omkring dem og deres eget liv.

Uden job udfylder mænd ikke de traditionelle forpligtelser som forsørger og betragtes ikke som nogen, der har noget positivt at bidrage med til fællesskabet. Uden jobmuligheder har kvinder ikke chancen for selv at vælge deres liv. Med job kommer muligheder og indflydelse, og med indflydelse kommer rettigheder og muligheder.

Det vi kan gøre

Det Arabiske Forår blev ikke til det, som de unge havde håbet, da de gik på gaden. Men selv de steder, hvor regimerne har strammet grebet hårdest, er der lige nu et momentum for forandring. De unge har smagt friheden og potentialet, og regimerne har mange steder erkendt, at de er nødt til at komme de unge i møde, hvis de skal bevare magten. Derfor er der muligheder nu, som ikke var der før.

Andre muligheder har egentlig hele tiden været der, men unge, som er opvokset under autoritære regimer, har ikke lært, hvordan man skaber sine egne muligheder eller går i dialog med myndigheder og institutioner om at skabe andre betingelser. Det sidste er noget, vi kan bidrage med. Give unge mennesker værktøjer til at være innovative og kreative.

Og så kan vi være med til at bygge nogle strukturer op, som giver unge indflydelse – sætte mekanismer op for, hvordan unge får politikere i tale. Sikre unge en plads i råd og kommunalbestyrelser og i det hele taget skabe et samfund, som inddrager unge og giver dem rum til at deltage som aktive medborgere. Lykkes vi med det, så har vi bidraget med noget meget vigtigt.

Kommentarer

Fast actions block