Oxfam IBIS støtter de unge fra det arabiske forår

03. dec 2020
Af
Malene Aadal Bo og William Vest-Lillesøe

Indflydelse og job til unge mænd og kvinder, der i dag står uden mulighed og fremtidshåb. Det er målet for Oxfam IBIS' arbejde i Egypten, Jordan, Marokko og Tunesien som en del af Dansk- Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

For ti år siden stod Mellemøstens unge skulder ved skulder i de demonstrationer, oprør og revolutioner, der siden skulle blive kendt som Det Arabiske Forår. Unge mænd og kvinder protesterede mod ringe levevilkår og arbejdsløshed og forenedes i deres krav om demokrati, frihed og muligheder.

Om projektet

  • Titel: Development Engagement on Youth Participation and EmploymentMål: At skabe jobmuligheder til 9500 unge mænd og kvinder i Jordan, Egypten, Tunesien og Marokko. Projektet skal give kvinder bedre adgang til uddannelse og job og skabe mulighed for en demokratisk udvikling, hvor unge får indflydelse og bliver hørt.
  • Partnere: Oxfam arbejder tæt sammen med det lokale civilsamfund, private virksomheder og offentlige myndigheder, og også danske Claus Meyer har vist interesse for at bidrage ved at etablere et uddannelses- og beskæftigelsesprojekt i stil med det, han og Oxfam IBIS tidligere har samarbejdet om i Bolivia.
  • Budget: Der er afsat 175 millioner kroner over fem år til at løfte opgaven.
  • DAPP: Projektet er en del af det Dansk-Arabiske Partnerskab Program, som hører under Udenrigsministeriet. Oxfam IBIS fik opgaven, efter Udenrigsministeriet satte den i udbud.
  • Læs mere om Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram
  • Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram

De visioner og den vilje og handlekraft, som de unge dengang demonstrerede, findes stadig og har den dag i dag potentiale til at lægge fundamentet for en udvikling mod en bedre, mere retfærdig og mere fri fremtid for regionens borgere.

Det fastslår Martin Østergaard, der er mellemøstekspert og en del af Oxfam IBIS' arbejde i Mellemøsten og Nordafrika (MENA). Ifølge ham har de unge dog brug for opbakning, hvis de skal have mulighed for at skabe den ønskede forandring.

”Arbejdsløsheden blandt regionens unge er lige nu tårnhøj, og mange af dem kæmper hårdt for at få en hverdag til at hænge sammen. Fordi de er unge og uden job, er en alt for stor del af dem ekskluderet fra vigtige sammenhænge i samfundet og har ingen eller meget lille indflydelse på deres liv og samfund. For at forløse de unges potentiale for at skabe en bedre fremtid har de brug for demokratisk indflydelse, og de har brug for job,” siger Martin Østergaard.

Vi skal skabe håb

Netop jobskabelse og indflydelse til unge er derfor en vigtig del af det danske projekt, som siden 2003 har støttet demokratiske kræfter i regionen. Det hedder Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram og gik sidste år ind i en ny fase – denne gang med Oxfam IBIS som en af de deltagende organisationer. Vi har nu 175 millioner kroner og fem år til at arbejde sammen med unge om at skabe indflydelse og jobmuligheder for unge mænd og kvinder i Marokko, Jordan, Tunesien og Egypten.

Vi arbejder tæt sammen med lokale organisationer i de fire lande og blandt andet tilbyde unge erhvervsrettede kurser, styrke de unges mulighed for at starte egen virksomhed, samarbejde med store produktionsvirksomheder om at skabe gode job til både mænd og kvinder og give unge medbestemmelse og et medansvar for at skabe deres egen fremtid.

”Vi bekæmper den håbløshed, som øger risikoen for uro og skaber splittelse i samfundet. Vi skal bakke op om de unges indsats for at skabe en fremtid for sig selv i deres hjemlande og støtte deres arbejde for en fredelig og demokratisk udvikling i regionen,” siger Annemette Danielsen, der er Oxfam IBIS' ekspert i arbejdet med unge.

De unges potentiale er enormt

Ifølge Annemette Danielsen er der mange lighedspunkter mellem arbejdet i Jordan, Egypten, Marokko og Tunesien og det, Oxfam IBIS allerede laver for og med unge andre steder i verden. Unge er nemlig mange steder en udsat og ekskluderet gruppe. Deres rettigheder er under pres, fattigdommen er stor, og det er svært for dem at få job.

”Men potentialet hos de unge er enormt. Hvis vi kan være med til at give de arabiske unge såvel som unge i andre dele af verden adgang til indflydelse og job, er vi med til at skabe fundamentet for en god og fredelig udvikling,” siger Annemette Danielsen.

Sådan vil Oxfam IBIS øge unges indflydelse og jobmuligheder

  • Tilbyde unge viden og tekniske færdigheder, som øger deres muligheder for at få job, starte egen virksomhed og engagere sig i samfundet.
  • Styrke institutioner, den private sektor og samfundets vilje og kapacitet til at støtte unge til indflydelse og job.
  • Øge dialogen mellem unge og det private erhvervsliv. Sammen skal vi søge at fjerne de væsentligste barrierer for unges beskæftigelse.