CSR og partnerskaber

CSR og partnerskaber

Oxfam IBIS har rig erfaring med at udvikle partnerskaber i samarbejde med virksomheder der arbejder i, investerer i eller benytter leverandører i udviklingslande og som ønsker en stærkere CSR-profil.

I udviklingslande bør man være specielt opmærksom på de sociale og miljømæssige forhold, da der ofte mangler offentlig kontrol med de lokale virksomheder og arbejdsforhold. Gennem et partnerskab med IBIS kan jeres virksomhed udvikle en CSR-strategi, som tager højde for relevante lokale forhold og derigennem bidrage til en positiv udvikling i de lande, I arbejder i. Det er ligeledes muligt at samarbejde om at gøre en indsats i forbindelse med en konkret global udfordring, for eksempel uddannelse.

Det handler om at opbygge et CSR-samarbejde, der trækker på både jeres og Oxfam IBIS' kompetencer og individuelle målsætninger. Dette samarbejde kan variere i graden af investering af ressourcer og kan derfor både være en fælles værdifortælling gennem støtte til et af Oxfam IBIS' projekter og et længevarigt projektsamarbejde.


Læs mere om Oxfam IBIS’ partnerskaber: