Bolivia

I Bolivia støtter Oxfam IBIS især god grundskoleuddannelse og faglig uddannelse til udsatte unge.

Ny undervisningslov

I 2011 blev flere af de ting, som Oxfam IBIS har kæmpet for i forbindelse med flersproget undervisning og kulturel diversitet indskrevet i landets nye undervisningslov. I dag er det en ret at blive undervist på et sprog, man forstår, selv om man ikke har spansk som modersmål. Oxfam IBIS støtter organisationen Acción Andina de Educación - AAE i deres arbejde med at hælper den bolivianske regering med at implementere loven.

Oxfam IBIS støtter ligeledes udviklingen af nye læseplaner, og har 2013 med bidrag fra blandt andre Asta Justesen og Hempel Fonden støttet vores partnere i at lave undervisningsmaterialer og efteruddanne næsten 1.700 lærere i, hvordan man laver interkulturel, flersproglig undervisning i det daglige. 16.000 børn har foreløbig mærket ændringerne, og erfaringerne har været så gode, at regeringen nu vil bruge metoderne i hele den quechuatalende del af Bolivia.

Migration og Madskole

Bolivia oplever som alle andre lande en stor migration fra land til by. Det betyder, at over halvdelen af landets oprindelige befolkning i dag bor i blandede byområder. Det giver behov for nye undervisningsmetoder, som Oxfam IBIS de senere år har udviklet og afprøvet med succes i storbyerne Sucre og Potosi.

Madskolen i Bolivia er et projekt  for unge fattige - typisk med en migrantbaggrund - i samarbejde med kokken Claus Meyer omkring Madskolen i Bolivia. Det er en skole, der udover at arbejde med boliviansk madkultur, på en gang uddanner og skaber beskæftigelse for fattige unge. Madskolen vokser stadig. Det samme gælder for de øvrige aktiviteter, der laves i samarbejde med fonden Melting Pot, og som overordnet handler om at bruge mad som afsæt til at skabe uddannelse og job. Blandt andet er fire nye madskoler åbnet i El Alto i udkanten af hovedstaden La Paz, og endnu flere skoler er på vej.

Rettigheder

Oxfam IBIS arbejder tæt sammen med de oprindelige folks myndigheder, og i år fik blandt andet de oprindelige folk støtte til at få indflydelse på en vigtig lov om lokalbefolkningens rettigheder i forhold til virksomheder, der vil udvinde naturressourcer.

Fakta om Oxfam IBIS i Bolivia

Oxfam IBIS har arbejdet i Bolivia i over 30 år. Vi har støttet børn til en god grundskoleuddannelse og marginaliserede unge og voksne til faglige færdigheder og indflydelse. Fokus er især på oprindelige folk og deres rettigheder.

Arbejdet med madskolerne og restaurant GUSTU drives af fonden Melting Pot, som er stiftet af blandt andre Claus Meyer og Oxfam IBIS. Resten udføres af Oxfam i Bolivia med støtte fra Oxfam IBIS i København.

Udvalgte resultater

  • Et Oxfam IBIS-uddannelsesprojekt om ”interkulturel, flersproglig undervisning” bruges som model, når nye læseplaner og undervisningsmetoder skal indføres.
  • Halvandet ton fin honning, honningshampoo og -sæbe er første års resultat af at undervise oprindelige folk i forarbejdning og kommercialisering af forskellige produkter.
  • Publikationen ”Guidelines for Implementing the Right of Indigenous Peoples to Free, Prior and Informed Consent”, som er udviklet af blandt andet de oprindelige folks myndigheder i Bolivia, blev delt og diskuteret ved FN’s årlige topmøde om oprindelige folk.