Beskæmmende, at udviklingsbistand er brugt i strid med reglerne

15. jun 2017

”Det er beskæmmende, at Danmark har brugt udviklingsbistand i strid med reglerne, og at dansk udviklingsbistand i 2017 reelt udgjorde langt mindre end de 0,7 procent, som er regeringens egen målsætning.” Det siger Mie Roesdahl, generalsekretær for Oxfam IBIS.

Kommentaren falder oven på Rigsrevisionens rapport, der konkluderer, at det er i strid med internationale regler, at Danmark har medregnet udgifter til afviste asylansøgere som udviklingsbistand.

Det er både røde og blå regeringer, der i årevis har talt udgifter til afviste asylansøgere med. Men OECD-reglerne tillader kun, at man tæller udgifter med til flygtninge – altså dem, der faktisk har opnået flygtningestatus.

Hvor mange penge, der dermed er brugt forkert, er svært at få et præcist overblik over, fordi disse udgifter ifølge Rigsrevisionen hverken har været opgjort stringent eller transparent.

”Sammen med den milliard kroner, der var afsat til asylansøgere som aldrig kom, bør de penge, der er brugt forkert, føres tilbage til udviklingsbistanden og bruges til at bekæmpe fattigdom og skabe udvikling, sådan som det hele tiden har været meningen,” lyder det fra Mie Roesdahl.

Hun understreger, at Danmark må rette ind og sikre sig, at udviklingsbistand bliver brugt efter reglerne og til det formål, den er tiltænkt. Samtidig ser hun ligesom Rigsrevisionen et behov for mere gennemsigtighed i forhold til de flygtningerelaterede udgifter, og hun opfordrer til, at de internationale regler gøres klarere, så det tydeliggøres, at midler afsat til udvikling i verdens fattigste lande ikke skal bruges til integration af flygtninge i de rige lande.

”Danmark bør arbejde for klare regler for udviklingsbistand, der sikrer, at bistanden går til at hjælpe fattige mennesker i fattige lande, i tråd med hvad danskerne ønsker og forventer,” siger hun.

Læs Rigsrevisionens rapport