Forside / Nyheder / Velkommen til ny regering: bekæmp ulighed og fattigdom
Artikel

Velkommen til ny regering: bekæmp ulighed og fattigdom

26.06.2019

Af Kristian Weise, Generalsekretær

kristian-weise-christiansborg-foto-lotte-aersoee680x453.jpg
Foto : Lotte Ærsøe

Danmark har fået en ny regering, fordi befolkningen har krævet en ny politisk kurs. En kurs, hvor menneskers fremtid på kloden altid prioriteres højest. Den ambition opfylder Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i dagens politiske aftale for en retfærdig retning for Danmark.

Partierne husker heldigvis også Danmarks ansvar for resten af verden, når de lover dansk bidrag til, at vilkårene i de fattigste dele af verden helt grundlæggende skal forbedres, at Danmark skal hjælpe mennesker i nød, stå vagt om internationale konventioner, arbejde aktivt for FN’s verdensmål og engagere sig i forpligtende internationale fællesskaber.

Det er også en klar målsætning, at bekæmpelse af ulighed, fattigdom og grådighed bliver en hjørnesten i alle regeringens politikker. Det er kernestof for Oxfam IBIS, så særligt på dette felt, vil vi følge regeringens arbejde tæt - også i udarbejdelsen af en ny udviklingspolitisk strategi.

For visionen bør være en fremtid, hvor alle mennesker lever i retfærdige og fredelige samfund – med de samme rettigheder og muligheder. Den nødvendige omstilling er global og Danmark kan gå forrest gennem vores engagement i det internationale samarbejde. Men vi skal også gøre mere i vores eget land, så den danske samfundsmodel igen kan fremstå som et troværdigt eksempel til efterfølgelse.

For Oxfam IBIS skal de næste fire år især handle om fem ting:

  1. Bekæmpelse af ulighed og fattigdom

  2. Bedre og mere uddannelse for verdens fattigste

  3. Bekæmpelse af skattely og skattefifleri

  4. Skabelse af en mere ansvarlig finanssektor

  5. Danmarks rolle i verden skal styrkes

Det er vores prioriteter, fordi vi vil bekæmpe ulighed samt skabe økonomisk og social retfærdighed i en verden, der bliver mere skæv. Den stigende ulighed koncentrerer magten hos de rigeste og det skader bekæmpelsen af fattigdom, når milliarder af mennesker går glip af fælles offentlige goder, såsom god uddannelse.

Danmark kan stå i spidsen for den globale kamp, hvis vi fastholder ligheden i vores eget samfund gennem et stærkt velfærdssamfund, der investerer i mennesker, et velfungerende arbejdsmarked, et godt uddannelsessystem og et retfærdigt skattesystem.

Bekæmp ulighed – udvikling for verdens fattigste

Når det gælder udviklingsbistand bør Danmark, et af verdens rigeste lande, gå forrest og øge bistanden til verdens fattigste. Vores penge skal støtte og styrke de mennesker, der er hårdest ramt af ulighed og uretfærdighed. Mennesker, der fortjener et bedre liv gennem grundlæggende menneskerettigheder, adgang til kvalitetsuddannelse, større økonomisk retfærdighed, blandt andet via mere effektive nationale skattesystemer, og ikke mindst et stærkt demokratisk civilsamfund. Danmark har en vigtig stemme, når rammerne for global bistandspolitik fastlægges. Lad os bruge den offensivt.
Oxfam IBIS har over årene registreret, hvordan en større andel af dansk udviklingsbistand målrettes opnåelse af Danmarks egennyttige interesser. Dette være sig begrænsning af irregulær migration og flygtningestrømme, forbrug af bistandsmidler i Danmark eller et særligt fokus på afsætningsmuligheder for dansk erhvervsliv. Denne prioritering kan over tid påvirke det langsigtede fattigdomsorienterede og rettighedsbaserede udviklingsarbejde i verdens mindst udviklede lande negativt.

Bedre uddannelse – stop privatisering

Uddannelse bekæmper ulighed, skaber udvikling og er en forudsætning for at nå alle FN’s verdensmål. Derfor skal dansk bistand i højere grad prioritere langsigtet udvikling og forandring ved at skabe uddannelsesmuligheder for verdens mest udsatte borgere – især piger. Desværre eksisterer der en stigende tendens til at uddannelse bliver privatiseret, og at private virksomheder øjner profit i at levere uddannelse til verdens fattigste. Det ekskluderer de mest udsatte borgere og forringer kvaliteten.
I Danmark har der i årtier været enighed om, at en folkeskole af høj kvalitet er afgørende for skabelsen af et godt samfund. Et samfund, der kan levere faglige og sociale resultater og stærk sammenhængskraft. Derfor skal dansk bistand selvfølgelig kun gå til at støtte op om offentlige uddannelsessystemer, der inkluderer alle og ikke skaber ny ulighed eller nye gældsbyrder for udviklingslandene.

Retfærdige skattesystemer - bekæmp skattely

Danmarks nye regering kan spille en afgørende rolle i at styrke kampen mod skattely og mod de skattesnydere, der stjæler fra fællesskabet og dræner velfærdssystemerne – både herhjemme, men også i verdens fattigste lande, hvor Danmark skal styrke støtten til udviklingen af gode skattesystemer.
Kampen mod skattely kræver også tættere internationalt samarbejde, der kan reformere skattereglerne for multinationale selskaber, fremme offentlig land-for-land rapportering, samt sikre stærkere indflydelse fra borgere og regeringer i de fattigste lande. Og så kræver det helt aktuelt ny dansk og europæisk lovgivning, der gør det muligt for offentlige myndigheder at fravælge samarbejdet med virksomheder, der opererer i skattely. De første skridt er at ændre udbudsreglerne, skabe reel åbenhed om ejerskab, forbedre EU’s ’sortliste’ og sikre, at skattemyndighederne har de nødvendige ressourcer til at fange svindlerne og opbygge velfungerende skattesystemer.

En finanssektor, der er til for mennesker

Endelig skal vi én gang for alle have skabt ansvarlighed i vores finanssektor. En kommende dansk regering bør gøre endnu mere for at bekæmpe hvidvask og stille klare krav til, at finanssektoren bidrager til vores samfund frem for at skade det. Det kræver en ny handlingsplan for en ansvarlig og bæredygtig finanssektor. For når danske banker bruges til hvidvaskning af penge er de største tabere oftest befolkningen i verdens fattigste lande.

Men det betyder også, at sektoren selv må styrke sit fokus på bæredygtighed, så vores fælles penge ikke bliver investeret i projekter, der ødelægger menneskers livsvilkår, rammer de fattigste hårdest og krænker vores rettigheder. FN’s verdensmål bør blive et kompas for alle, der investerer i både Danmark og i udviklingslandene, og et pejlemærke for de ministre, der nu har ansvaret for at regulere finanssektoren. Dette gælder også Investeringsfonden for Udviklingslande og de danske pensionskasser.

Bedre lovgivning i Danmark for en bedre verden

Bedre udviklingsbistand løser ikke verdens problemer alene. Den erkendelse bør stå klart i hele regeringen. Den politik regeringen udmønter i Danmark og EU har betydning i resten af verden. Derfor bør alle ministre altid have et stærkt blik for, hvordan deres politik påvirker alle fra Aalborg til Accra. Et eksempel er EU’s mangelfulde sortliste, der legitimerer en række af verdens værste skattely. Et godt strukturelt udgangspunkt for, at Danmark kan bidrage til en mere retfærdig verden er at sikre, at en konsekvensvurdering for ulighedens udvikling bliver en fast del af alt lovarbejde i Danmark. Og så er det på tide, at den påtænkte mekanisme, der skal screene danske lovforslag op mod verdensmålene kommer på plads, så det faglige grundlag for Danmarks bæredygtige bidrag til verdens udvikling står krystal klart.

Tiden tikker og kalenderen viser snart 2020. Tiden er kommet til, at ingen danske politikker har bevidst negative konsekvenser for verdens mest marginaliserede mennesker.