Forside / Nyheder / Store fremskridt for urufolket i Bolivia
Artikel

Store fremskridt for urufolket i Bolivia

14.09.2017

Af Luna Melgaard og Malene Aadal Bo

skole-for-uru-folket-jesus-de-maria-bolivia-foto-luna-melgaard-680x453.jpg
Foto : Luna Melgaard

Målet var at give børn af urufolket en langt bedre uddannelse og dermed en vej ud af fattigdom ved at efteruddanne lærere, udvikle materialer og oprette pædagogiske centre i fem landsbyer i Bolivia. Halvvejs gennem projektet er der sket store fremskridt.

Uruerne udgør et af Bolivias mange oprindelige folk. De lever i højlandet i yderste fattigdom og diskrimination, og med meget dårlige muligheder for at bryde ud af fattigdomscirklen og skabe sig en bedre fremtid. En væsentlig del af grunden er, at uruerne er dårligt uddannede - mange af de voksne har stort set ikke gået i skole, og indtil for nylig gik mange børn i skole uden at lære nok. Blandt andet fordi der kun undervises på spansk, som ikke er børnenes oprindelige sprog. Fordi der mangler materialer af enhver slags. Og fordi lærererne ikke var trænet i at undervise på en måde, der engagerer og inkluderer den enkelte elev - slet ikke på en måde, der tager hensyn til netop disse elevers hverdag og kulturelle baggrund.

Alt det har Oxfam IBIS det seneste halvandet år arbejdet for at ændre i tæt samarbejde med den bolivianske uddannelsesorganisation Machaca Amawta Foundation og finansieret af den danske virksomhed Lighthouse Aviation Group.

Formålet er konkret at udvikle indkluderende tosproget undervisning for 640 børn mellem seks og 15 år på syv skoler og skal sikre, at børn og unge bliver undervist på både deres modersmål og på spansk af dygtige, engagerede lærere.

"De bor isoleret og har ikke haft adgang til uddannelse, så det er ikke det nemmeste sted at arbejde. Men omvendt er det lige præcist en af de befolkningsgrupper, der har allermest brug for hjælpen," siger Misha Wolsgaard-Iversen, der er rådgiver hos Oxfam IBIS.

Og hun er imponeret over de resultater, der allerede er blevet skabt.
645 børn fordelt på syv skoler får i dag et dagligt måltid mad i skolen, de har fået undervisningsmaterialer og bliver undervist i og på deres eget sprog Uru. Langt de fleste kan nu tale Uru, og halvdelen af dem har mærkbart forbedret deres evne til at skrive på Uru. Deres lærere (57 personer) har fået efteruddannelse og kvaliteten af undervisningen er blevet øget med støtte fra de pædagogiske centre, der er oprettet i regionen. Projektet har desuden efteruddannet 6 skoleledere og oprettet forældreråd, som aktivt er med til at sikre, at børnene kommer i skole og at lokalsamfundet gør, hvad det kan, for at bakke op om elevernes skolegang - blandt andet ved at komme og dele deres viden om uruernes sprog, historie og kultur.

"Disse mennesker er  blandt Bolivia fattigste og en kultur på randen af opløsning. Vores støtte giver dem mulighed for at få indflydelse på deres egen fremtid. Ved at støtte urufolket i tæt samarbejde med de bolivianske myndigheder, håber vi på at bane vejen for bedre uddannelse og fremtidsmuligheder for andre oprindelige folk i Bolivia,” siger Misha Wolsgaard-Iversen.

Madlavning er kommet på skemaet

Ud over dårlig uddannelse har Uru'erne to væsentlige udfordringer; dårlig ernæring og ringe jobmuligheder efter endt skolegang.
"Bolivia har masser nærende råvarer, men i mange hjem spiser man af forskellige årsager alt for ensidigt og usundt. Ikke mindst i de fattige egne betyder det, at mange børn er fejlernærede og lider af indlæringsvanskeligheder i skolen,” siger Misha Wolsgaard-Iversen.

Den erkendelse og urulandsbyernes benhårde satsning på bæredygtig turisme har fået Oxfam IBIS og Lighthouse Aviation til at udvide uddannelsesprojektet, så ernæring og madlavning er blevet en del af undervisningen for de ældste elever i landsbyen Chipaya. Eleverne lærer råvarerne at kende og får viden om, hvordan man tilbereder dem og bruger dem i madlavningen, så maden bliver lækker og sund. Den viden håber man, de tager med sig hjem, så hele familiens spisevaner bliver forbedret, og mindst lige så vigtigt er det, at eleverne kan bruge deres viden til at skabe en forretning på at servicere de turister, man håber vil komme til højsletten."

"Forældre og bedsteforældre inviteres til at være med i undervisningen og være dem, der deler deres sunde og traditionelle opskrifter. Samtidig er det en del af projektet, at eleverne inddrager deres familier og sammen med dem forsøger at starte en lille virksomhed," siger Misha Wolsgaard-Iversen.

Denne del af projektet er inspireret af et lignende projekt, som Oxfam IBIS har i de fattige forstæder til hovedstaden El Alto. Her findes nu en række frokostrestauranter og cateringfirmaer, som er skabt af kvinder, der har været på kursus i madlavning og virksomhedsstart.

Fakta

Uruerne er et af de ældste folk i Bolivia og kan spores tilbage til 1500 år f.kr. De har altid levet nær søerne Titicaca og Poopó, hvor de har levet af de fugle og fisk, de kunne fange og sælge. I dag er mange uruers overlevelse alvorligt  truet: Poopó-søen er erklæret udtørret pga klimaforandringer, fattigdommen er stor, og mange familier tvinges til at migrere ind til byerne i søgen efter arbejde og bedre uddannelsesmuligheder til deres børn.

Siden begyndelsen af 2016 har Oxfam IBIS sammen med Lighthouse Aviation støttet Uru'erne ved at øge kvaliteten af den skolegang, deres børn får og ved at sikre, at undervisningen er med til at bevare dette folks særlige kultur og sprog. Sprog og kultur er afgørende for menneskers identitet og deres mulighed for at forsvare deres rettigheder som individer og som folk. Desuden kan det give uruerne fundament for at opbygge en indtægtskilde ved at tiltrække turister, som er interesseret i at se dette folks særlige kultur og levevis.

Ønsket er at skabe en balance, hvor der er mulighed for at bevare kulturen, men samtidig have en indkomst gennem turisme og få en uddannelse.

En bedre uddannelse skal også hjælpe de mange unge mennesker, der i dag flytter fra landsbyerne, fordi der mangler muligheder og job. Mange migrere til Chile, hvor de meget ofte ender i bunden af samfundet, fordi de kommer uden arbejdstilladelse og uden uddannelse. De unges migration er desuden et problem for deres hjemegn, som drænes for unge mennesker og dermed for fremtid.