IBIS' nye Vision

17. nov 2011

IBIS' nye Vision, vedtaget på generalforsamling 2011

IBIS’ vision

IBIS arbejder for en retfærdig verden, hvor alle mennesker har lige adgang til uddannelse, indflydelse og ressourcer.


IBIS’ mission

IBIS bekæmper global ulighed og fattigdom sammen med vores partnere.


  • Lokalt: Vi styrker den enkeltes rettigheder og muligheder for at tage del i samfundet ved at sikre adgang til viden og god uddannelse.
  • Nationalt: Vi støtter en demokratisk udvikling, der fremmer kollektive rettigheder og folkelig deltagelse i politiske beslutninger til gavn for fattige og undertrykte grupper.
  • Globalt: Vi forsvarer fattige folks interesser, og vi kommer med intelligente løsninger på de strukturelle problemer, der skaber global økonomisk ulighed og fattigdom.
     

IBIS’ værdier

  • Engageret: Tro på dine ideer, del dem med dine medmennesker og find sammen om at gøre en forskel.
  • Kritisk: Stil svære spørgsmål, søg de bedste svar og brug din viden til at forandre verden.
  • Ansvarlig: Sæt høje mål og gå foran med et godt eksempel.
  • Dialog: Vær åben, brug forskelle konstruktivt og find fælles veje frem.