Antal hivsmittede blandt oprindelige folk i Bolivia: 0

19. jan 2012
Af
Lise Josefsen Hermann

Eksperter er foruroligede. Med 60 % oprindelige folk i Bolivia og ikke et eneste tilfælde af hiv-registreret blandt disse befolkningsgrupper, er der noget, der ikke stemmer. IBIS har støttet den første undersøgelse på området.

I Bolivia er der fra 1984 til september i 2011 registreret 7.213 tilfælde af hiv. Mere end halvdelen af Bolivias befolkning tilhører et oprindeligt folk. Blandt dem er der ikke registreret et eneste tilfælde af sygdommen.

Eksperter på området ryster på hovedet. Enige om, at det ikke kan passe.

”Det stemmer simpelthen ikke overens med virkeligheden” udtaler Alexia Escóbar Vásquez, koordinator for Family Care International i Bolivia (FCI), en af IBIS' partnerorganisationer i Bolivia.

Ingen aner noget

FCI står bag en ny undersøgelse om hiv/aids blandt oprindelige folk i Bolivia. Den er finansieret af IBIS, er den første undersøgelse af sin slags og er dermed et vigtigt skridt i forhold til at sætte emnet på dagsordenen. Undersøgelsen blev præsenteret på en konference omkring oprindelige folk og hiv/aids i Bolivia, som blev afholdt i Bolivias administrative hovedstad La Paz. Konferencen var også den første af sin slags i Bolivia.

Og resultaterne af undersøgelsen er alarmerende. Der eksisterer overhovedet ikke information om hiv/aids situationen blandt oprindelige folk. Dét, selvom Bolivia fik en ny plurinational grundlov for to år siden, der inkorporerer oprindelige folks rettigheder -  herunder deres adgang til sundhedsvæsenet og respekt for deres sundheds- og livssyn.

Men dette emne mangler fuldstændig at blive implementeret:

”I Bolivia er vi rigtig langt i forhold til at respektere og inkludere oprindelige folk. Men sundhedsområdet halter langt bagefter. Her befinder vi os stadig i det forrige århundrede. Lægerne i Bolivia har generelt set ingen særlig interesse for oprindelige folk,” udtaler Alexia Escóbar Vásquez, koordinator for FCI i Bolivia.

Nye måder at tale om seksualitet

I forhold til hiv/aids er det interkulturelle relevant på flere måder. I forhold til forebyggelse er det afgørende, at informationen findes på landets 36 indianske sprog og tager udgangspunkt i de indianske folks virkelighed. For at det kan ske, er det nødvendigt, at sundhedspersonalet kender de forskellige indianske folkeslags seksualvaner og måder at tale om seksualitet. Det gør de slet ikke nu.

En anden vigtig del handler om behandling – både af sygdommen og af den smittede.

I øjeblikket er der ekstrem uvidenhed om hiv/aids i Bolivia og især blandt de indianske folk på landet. De fleste ved ikke, hvordan hiv-smitter, og der er meget diskrimination. Derfor holder folk det hemmeligt - og derfor er der ingen registrerede tilfælde af hiv.

"Det ville være dejligt, hvis det simpelthen var fordi, der ingen smittede var, men i realiteten handler det om, at de enten ikke ved det eller holder det hemmeligt af frygt for konsekvenserne i deres landsby,” siger Alezia Escóbar Vásquez, koordinator for FCI i Bolivia.

På konferencen deltog blandt andre Amaranta Gómez Regalado, der er leder af den Latinamerikanske organisation ”Det Internationale Sekretariat for oprindelige folk og afro-latinamerikanere", der arbejder med emner i forhold til hiv/aids blandt indianske folk.

Hun er tilfreds med både undersøgelsen og konferencen, der viser vejen i Bolivia.

Der er brug for data

Hvordan løses situationen, så de faktuelle tal også rent faktisk stemmer ens med Bolivias multikulturelle virkelighed?

Amaranta Gómez Regalado har et klart svar.

”Der er brug for data og fokus på dette område i Bolivia. Bolivia er langt bagud i forhold til andre lande i regionen. Det er ekstremt, at mere end halvdelen af Bolivias befolkning tilhører et oprindeligt folk, men at der intet fokus er på oprindelige folk i forhold til hiv/aids eller på sundhedsområdet generelt,” siger hun.

På konferencen var også repræsentanter for Bolivias indianske organisationer og IBIS partnerorganisationer gennem en årrække deriblandt lavlandsindianernes paraplyorganisation CIDOB. Og de oprindelige folk er selv bekymrede over situationen:

"Hv er en bombe under de indianske landsbyer. Hvis jeg lukker øjnene og forestiller mig, hvad der vil ske om 10 eller 20 år, så vil måske hele landsbyer leve med hiv. Det får mig til at sige, at det er nu, vi skal gøre noget." Det udtaler Julio Quette, som er sundhedsansvarlig i CIDOB.

Udover arbejdet med undersøgelsen og konferencen deltager IBIS også i implementeringen af et projekt med Global Fund i samarbejde med vores alliancepartner Hivos. Projektet arbejder med forebyggelse og information om hiv og behandling af allerede smittede.

Fakta om Hiv i Bolivia
 

  • Det første tilfælde af hiv i Bolivia blev registret i 1984.
  • Fra 1984 til september 2011 er der registeret 7.213 tilfælde ud af små 10 millioner indbyggere.
  • Antallet af hiv-smittede i Danmark er ca. 6.500.
  • Mellem 2004 og juni 2011 er der registret 669 smittede i landområder i Bolivia.
  • 60 procent af de registrerede hiv-smittede er mellem 15 og 34 år. Dobbelt så mange mænd som kvinder.
  • 71 % af de smittede erklærer sig for heteroseksuelle.