Forside / Nyheder / Nu siger loven, at de rige skal dele deres diamanter
Artikel

Nu siger loven, at de rige skal dele deres diamanter

19.04.2017

Af Peter Worm

kvinder-i-aben-mine-kono-sierra-leone-foto-peter-worm-680x453.jpg
Foto : Peter Worm

Befolkningen i Kono i Sierra Leone bor oven på enorme rigdomme, men selv hører de til blandt verdens fattigste. Oxfam IBIS har været med til at sikre, at de selskaber, der udvinder rigdommene, giver en del af deres overskud til lokalområdet.

SIERRA LEONE: 706 karat. Så tung er den diamant, som Pastor Emmanuel Momoh fornylig gravede op af mudderet i sin egen lille lavteknologiske mine i Sierra Leone. Det er en af de største diamanter, der nogensinde er fundet, og selv om værdien også afhænger af stenens klarhed og kvalitet, så er der ingen tvivl om, at kæmpediamanten er mange millioner kroner værd. Pastoren har overleveret den værdifulde sten til regeringen. Han håber, at fundet af diamanten kan være med til skabe udvikling i det fattige land.

Præsident Ernest Bai Koroma har takket pastoren for ikke at smugle diamanten ud af landet og han har lovet, at salget af diamanten vil komme hele landet, pastoren og hans lokalsamfund til gode. Det lyder måske selvfølgeligt, men indtil nu har det været helt almindeligt, at lokalbefolkningen i Kono er forblevet ludfattig mens enorme rigdomme er blevet gravet op af jorden under dem. Som regel fordi de rigdommene – med pastoren som den vigtige undtagelse – ikke udvindes i de mange små private miner, men i de store, der drives af internationale mineselskaber. Selskaberne har på forskellig vis succes med at løbe med alle pengene, uden at lokalsamfundet har fået noget som helst igen.

Our diamonds - doing good

Kono distriktet er et af de fattigste og mindst udviklede områder i Sierra Leone, hvor 60 procent af befolkningen lever i fattigdom. De fleste indbyggere lever af de småsten eller guldstøv, de kan finde i de små hjemmelavede miner, men det er kun lige nok – hvis overhovedet – til at holde skinnet på næsen. De store gevinster høstes bag den solide indhegning, hvor Koidu Holding Limited holder til.
Tunge gravemaskiner, kraner og lastbiler flytter det ene ton råmateriale efter det andet, og den industrialiserede minedrift er en millionforretning. ”Our diamonds – doing good” står der på Koidu Holdings hjemmeside. Men reelt er pengene fra minedriften kontrolleret af de få, – eliten og de multinationale – mens majoriteten af sierraleonerne er forblevet fattige, marginaliserede, og uden chance for reel indflydelse på deres egen udvikling.

Oxfam IBIS har kæmpet for at standse denne kapitalflugt og sikre, at en retfærdig del af overskuddet fra selskabernes minedrift går til de lokalsamfund, der ofte ejer jorden, som rigdommene udvindes fra. Det er nu lykkedes, ved at Sierra Leones regering har gjort det lovpligtigt for store mineselskaber at underskrive og finansiere lokale udviklingsaftaler – kendt som ’Community Development Agreements’.

Det særlige ved det nye CDA-format er at der er tale om aftaler direkte mellem selskaberne og lokalbefolkningerne. Ideen er at selskaberne betaler en del af deres overskud tilbage til de områder hvor de opererer. Her skal pengene bruges på lokale udviklingsprojekter- og aktiviteter, og det skal være lokalbefolkningerne selv der skal bestemme hvad pengene skal bruges til. Det er et krav, at alle væsentlige grupperinger af samfundet høres og repræsenteres, inklusiv unge og kvinder. Udviklingen skal komme nedefra, såkaldt ’bottom-up’, for det er vigtigt at udviklingen har rod i lokalområdernes egne behov.

Siden vedtagelsen af den nye lovgivning har Oxfam IBIS, sammen med lokale partnere, arbejdet hårdt på at få lovgivningen operationaliseret og implementeret. Indtil videre er det lykkedes at underskrive aftaler med to af de største mineselskaber i landet. Herunder en aftale med netop Koidu Holdings i Kono distriktet.

De skal helst spille på samme bræt

Betyder det så at alt er fryd og gammen? Desværre ikke. Det er nemlig også en kamp at få de nye regler omsat til praksis. Lokalområderne har endnu ikke fået udbetalt penge fra aftalen, og det er fortsat uvist hvor meget de i sidste ende står til at modtage. Mineselskabernes regnskaber er ikke offentligt tilgængelige, så det er svært at vide, hvad der komme til at blive betalt, og om det beløb overhovedet er det rigtige. Flere af de store selskaber gemmer sig bag komplekse virksomhedskonstruktioner, der muliggør udflytningen af en del af deres overskud gennem skattely. Eksempelvis er føromtalte Koidu Holdings ejet af selskabet OCTÉA Ltd. der optræder i de lækkede Panama Papers og har hovedsæde på de Britiske Jomfruøer.

Oxfam IBIS arbejder derfor ikke kun på at få lavet de lokale aftaler, men også for at forhindre kapitalflugt ved at lukke smuthuller i den nationale og internationale skattelovgivning. Og så støtter vi vores partnere i arbejdet med at finde ud af, hvordan lokalsamfundene så bruger de penge, der måtte komme, på en god og forsvarlig måde. Målet er, at mineselskaberne og befolkningen i højere grad kommer til at spille på samme bræt i spillet om de værdifulde naturressourcer, sådan at det stadig kan betale sig for selskaberne at udvinde rigdommene, men at en retfærdig del af indtægterne kommer almindelige mænd, kvinder og børn til gode.

Fakta

Hvad er en CDA?

  • Community Development Agreements er lovpligtige lokale udviklingsaftaler mellem store mineselskaber og lokalbefolkningerne i de områder hvor minedriften finder sted. Målet er at udvindingsindustrien skal bidrage positivt til den lokale udvikling.

  • I Sierra Leone betyder den lovbestemte underskrivelse af en CDA, at mineselskaberne forpligtiger sig til at udbetale en lille del af deres samlede overskud til deres respektive værtsområder.

  • I værtsområdet nedsættes en komite, der har til ansvar at forvalte den pulje penge der modtages fra mineselskabet. Det er således lokalbefolkningen selv der skal bestemme hvad pengene skal bruges til.

  • Det er et krav at alle grupper af lokalsamfundet er repræsenteret i den nedsatte komite. Bl.a. er det vigtigt at kvinder og unge har plads i komiteen, og at der tages højde for deres prioriteter.

  • Kravet om CDA’er har været en del af Sierra Leones lovgivning siden 2009, men har mødt modstand fra bl.a. mineindustrien der ønskede klarer regler på området. Oxfam IBIS har derfor sammen med lokale partnere kæmpet for at få lovgivningen implementeret i praksis. Herunder har vi hjulpet med til at formulere en CDA-skabelon som mineselskaber og lokalbefolkningerne nu kan anvende som udgangspunkt for underskrivelsen af en aftale, og løbende uddanner og faciliterer vi lokalbefolkningen i deres rettigheder, muligheder og forpligtigelser i forbindelse med en CDA.

  • Den første CDA blev underskrevet i 2016 mellem Sierra Minerals Holdings Limited og værtssamfundet i Moyamba distriktet. I januar 2017 blev endnu en aftale underskrevet mellem Koidu Holdings Limited og værtssamfundet i Kono distriktet. Flere aftaler er på vej.

Oxfam IBIS i Sierra Leone

  • Oxfam IBIS har arbejdet i Sierra Leone siden 2006. Formålet med arbejdet er at sikre kvalitetsuddannelser til alle, opbygge demokratiet og sikre en fair beskatning samt en bæredygtig udvikling baseret på alternative energikilder.

  • I 2013 samlede Operation Dagsværk ind til at støtte de unge i diamantdistrikterne i Kono.