Internationale organisationer i svær rolle ved valget i Nicaragua

04. nov 2011
Af
Per Bergholdt Jensen

De internationale NGOer befinder sig i et dilemma ved valget i Nicaragua, for hvor går grænsen mellem demokratisk engagement og utidig indblanding i et lands interne anliggender? Bør NGOerne overlade valget til de officielle diplomatiske repræsentationer? Og hvordan stiller IBIS sig?

De internationale organisationers og udviklingsagenturers rolle under valget i Nicaragua er ikke fri for at kunne blive kontroversiel, mener IBIS Nicaraguas leder, Sergio Pivaral.

”Nogle mener, at den tekniske og humanitære udviklingsbistand bør holde sig uden for et lands interne politiske problemer, og især holde sig fri af valgprocesserne, fordi dette i højere grad hører ind under forskellige politisk-diplomatiske repræsentationer, som er akkrediterede i landet,” påpeger Pivaral.

Valget i Nicaragua vil blive overvåget af en EU mission, som består af 80-90 valgobservatører. EU har stationeret 26 langtidsobservatører i Nicaragua for at iagttage valgkampen og myndigehdernes forberedelser til valget, mens de resterende vil deltage i selve valghandlingen.

Organisationen af Amerikanske Stater har ligeledes en valgmission bestående af 80 observatører.

Imidlertid er det ikke alle, som mener, at denne indsats er nok.

Kritisk stillingtagen eller utidig indblanding

“For visse personer er det uomgængeligt, at internationale organisationer ledsager de lokale demokratiske aktiviteter. Ifølge dette synspunkt kan de internationale udviklingsagenturer og NGOer ikke stå uden for valgprocessen, hvis man vil garantere et ideal om integreret udvikling,” forklarer Sergio Pivaral.

Det kan sætte de internationale NGOer i et dilemma. På den ene side kan en udenlandsk organisations udtalelser og stillingtagen i valgkampen ses som en direkte indblanding i et lands interne politiske affærer, og dermed kan man hurtigt fremstå som en part i partipolitiske interesser.

På den anden side kan de internationale organisationer tavshed i yderste konsekvens ses som en form stiltiende samtykke af eventuelle uregelmæssigheder, hvilket svækker demokratiet.

IBIS er politisk – men ikke partipolitisk

Fra flere sider i det nicaraguanske civilsamfund fremhæves det, at demokratiet har fået sværere kår i Nicaragua de seneste år. IBIS har også tidligere tilkendegivet sin bekymring over, at der tilsyneladende er en tendens mod en øget lukning af de demokratiske rum i Nicaragua.

Samtidig fremhæver Sergio Pivaral, at IBIS ser det som sin pligt, at ledsage de politiske og økonomiske processer med lokaludvikling i landet, og at det netop er i svære situationer, at der er mest behov for at vise international solidaritet med Nicaraguas befolkning.

“Vores organisation er ikke apolitisk, for alene det at udføre udviklingsarbejde kan i sig selv opfattes som en politisk proces. Vores rolle i Nicaragua er imidlertid ikke at vælge side i valgkampen. Men vores politiske forpligtelse til at ledsage den nicaraguanske befolkning i bestræbelserne for at opnå demokrati vil forblive intakt uanset, hvad udfaldet af valget måtte blive,” konkluderer lederen af IBIS’ landeprogram i Nicaragua.