Forside / Nyheder / EU-kommissionens nye særskat på it-giganter er uskøn - men nødvendig
Artikel

EU-kommissionens nye særskat på it-giganter er uskøn - men nødvendig

21.03.2018

eu-flag-foto-pr680x453.jpg

EU-kommissionen er blevet så utålmodig med Google, Apple, Facebook, Amazon og andre store it-virksomheders beskedne skattebetaling, at de har opfundet en særlig skat til netop dem. ”Point for initiativet,” lyder det fra Oxfam IBIS, som dog kalder selve løsningen for uskøn.

”Man kan håbe, at den lappeløsning, EU-kommissionen nu har foreslået, vil skabe debat og gøre det tydeligt, at der er brug for en god og langsigtet løsning. En løsning, som udviklingslandene er med til at skabe og beslutte, og som tager hensyn til verdens fattige lande såvel som de rige.”

Det siger Lars Koch, vicegeneralsekretær i Oxfam IBIS oven på nyheden om den digitale serviceskat på tre procent af omsætningen, som EU-Kommissionen foreslår at lægge på de største globale it-virksomheder.

Egentlig ville man gerne indføre et helt nyt internationalt skattesystem, som sikrer, at multinationale virksomheder betaler en fair andel af deres overskud i skat. Men det er svært at blive enige om, så nu har EU-kommissionen i stedet opfundet en særskat, som skal sikre, at EU får flere penge ud af digitale giganter, særligt Google, Apple, Facebook og Amazon.

EU-kommissionen har foreslået en skat på tre procent af virksomhedernes omsætning. Det er med andre ord en slags ekstra moms, som pålægges nogle ganske få virksomheder, og som alene har til formål at sikre EU en del af virksomhedernes overskud. Det løser dermed ikke de grundlæggende problemer, og hjælper eksempelvis ikke verdens fattige lande, der heller ikke får andel i de enorme overskud, som den digitale økonomi skaber.

”Det er en kortsigtet og uskøn løsning, EU-Kommissionen fremsætter, men det er godt, at den gør det. Hvis ikke EU lægger pres på vil der formentlig slet ikke ske noget,” siger Lars Koch.

Og ske noget, skal der. I dag er det alt for nemt for multinationale selskaber og digitale virksomheder især, at undgå at betale en fair andel af deres overskud i skat, fordi vi sidder med internationale skattesystemer, der bygger sig på, hvordan verden så ud i 1920. Det betyder, at både EU-lande og ikke mindst verdens udviklingslande hvert år taber milliarder i mistede skatteindtægter.

En god løsning ville være den enhedsbeskatning, som faktisk er til forhandling i både OECD og EU, men som er blevet forsinket og bremset på grund af politisk modstand fra de lande og selskaber, som profiterer af det nuværende system.

”Jeg tror og håber stadig, at vi inden alt for længe får lavet et velfungerende internationalt skattesystem, som sikrer, at alle betaler en fair andel af deres overskud i skat. Indtil da taber vi alle – især udviklingslandene, som er dem, der lider mest under det nuværende system,” siger Lars Koch.

KONTAKT: Lars Koch, vicegeneralsekretær, Oxfam IBIS: lk@oxfamibis.dk, tlf.: 60605831 / Malene Aadal Bo, presseansvarlig, Oxfam IBIS, mab@oxfamibis.dk, tlf.: 24431729

Forslaget

Kommissionen foreslår at indføre en digital service skat på tre procent, som skal gælde for virksomheder med en global omsætning på over 750 millioner euro årligt, og over 50 millioner euro årligt i EU. Ifølge kommissionen selv er det en midlertidig løsning, men at det kan tage lang tid at få en god langsigtet aftale på plads.

Flere store medlemslande bakker op om omsætningsskatten.

Oxfam IBIS mener:

  • Vi kan på kort sigt godt se det fornuftige i at opdatere kriterierne for, hvornår en virksomhed opnår fast driftssted, sådan som både EU og OECD har lagt op til.

  • Vi er mere skeptiske overfor tiltag der søger at lappe på systemet, eksempelvis ved at indføre digitale omsætningsskatter, da vi mener det i højere grad udstiller i hvor høj grad det nuværende internationale skattesystem ikke længere er tidsvarende, fremfor at løse problemerne.

  • Når EU fremsætter forslag om en digital omsætningsskat kan det være med til at igangsætte en proces frem mod mere langsigtede løsninger – derfor er det positivt at EU Kommissionen igangsætter denne diskussion, da OECD med BEPS-processen ikke har formået at fremsætte løsningsforslag og netop har udskudt arbejdet til tidligst 2020.

  • På sigt er enhedsbeskatning den eneste farbare løsning. Den har potentiale til at skabe langt bedre overensstemmelse mellem den økonomiske aktivitet i multinationale selskaber, og hvor de beskattes. Det gør op med illusionen om at behandle multinationale selskaber som separate enheder.

  • På længere sigt må der også indledes en diskussion om, hvordan beskatningsretten fordeles mellem de multinationale selskabers hjemlande og de lande, de investerer i. Denne diskussion har hele den nuværende BEPS reform helt bevidst undladt at forholde sig til, til trods for at det i årtier har været en hovedprioritet for udviklingslandene. Det er afgørende, at denne diskussion inkluderer udviklingslandene, hvilket ikke er tilfældet, så længe vi lader de relativt få lande i OECD bestemme reglerne for hele verden. På sigt bør denne diskussion føres i FN.