Forside / Nyheder / Dårlig ide at nægte flygtningebørn adgang til den danske folkeskole
Artikel

Dårlig ide at nægte flygtningebørn adgang til den danske folkeskole

06.12.2017

syrisk-flygtning-til-historie-om-df-forslag-foto-sam-tarling-680x453.jpg
Foto : Sam Tarling

Dansk Folkepartis plan om tage flygtningebørn ud af folkeskolen og holde dem isoleret på særlige centre går stik imod anbefalinger fra UNHCR. Det er en krænkelse af børnenes rettigheder og er en dårlig ide, også hvis formålet er at klæde dem bedst muligt på til at kunne vende hjem.

”Vi er meget bekymrede over forslaget, som hvis det vedtages, vil stille meget sårbare børn i en endnu dårligere situation. Ved at nægte dem adgang til den uddannelse, det fællesskab og den åndelige og demokratiske dannelse, som den danske folkeskole tilbyder, så svigter vi vores ansvar for at beskytte og tage os ordentligt af disse børn. Samtidig er de ikke bedre, men væsentligt dårligere stillet, den dag de måske skal rejse tilbage til deres hjemland.”

Det siger generalsekretær Mie Roesdahl om DF’s forslag, der er et vigtigt element i forhandlingerne om næste års finanslov.

Dansk Folkeparti begrunder forslaget med, at mennesker uden permanent opholdstilladelse i Danmark ikke skal integreres i Danmark men i stedet isoleres på særlige centre og undervises på deres modersmål. Forslaget går stik imod anbefalinger fra FN’s flygtningeorganisation UNHCR og Oxfam IBIS’ egne mangeårige erfaringer for, hvad der er bedst for både flygtninge og værtssamfund de mange steder i verden, der lige nu befinder sig større gruppe af flygtninge.

”Eksperterne anbefaler, at flygtninge fra den første dag bliver inkluderet i samfundet og får adgang til uddannelse, job og det sociale fællesskab. Sker det, kan disse mennesker i langt højere grad blive uafhængige af andres hjælp, og opbygge evner og ressourcer, der gør dem i stand til at bidrage positivt til deres værtssamfund og deres hjemland, den dag de vender hjem,” siger Mie Roesdahl.

Hun fremhæver 4 særlige grunde til at være dybt bekymret over forslaget fra Dansk Folkeparti:

  • Det er en krænkelse af børnenes ret til ligebehandling og beskyttelse mod diskrimination og et svigt af vores pligt til at gøre vores yderste for at beskytte barnets tarv, sådan som det er vedtaget i FN’s Børnekonvention.

  • Der er god grund til at frygte, at den uddannelse børnene ville få tilbudt som erstatning for en almindelig god skolegang, vil være af for ringe kvalitet.

  • Vores erfaring fra mange års arbejde med børn på flugt og andre sårbare børn er, at det sociale fællesskab og følelsen af at høre til er afgørende for deres evne til at trives og overkomme de traumer, de måske har været igennem.

  • På verdensplan går der i gennemsnit omkring 17 år, før en flygtning kan vende hjem. Selv hvis det for disse børns vedkommende er langt mindre, så er det en meget stor del af et barns liv, de i så fald skal tilbringe isoleret på et flygtningecenter.

“Hvis Dansk Folkeparti virkelig vil klæde disse børn bedst muligt på til den dag, de kan vende hjem, så skal vi snarere gøre hvad vi kan for at dele vores viden, værdier og levevis med dem. Vi skal gøre hvad vi kan for at de trives og bliver velfungerende, hele mennesker. Sådan bidrager vi bedst til, at de kan vende hjem og kan bidrage til at opbygge skrøbelige samfund og skabe fundamentet for en god og fredelig verden,” siger Mie Roesdahl.