IFU's investeringer og udviklingseffekt i u-lande

28. feb 2011

Analysen fokuserer på to store problemer ved de investeringer statsejet udviklingsfonde som den danske Industrialiseringsfond for udvikling (IFU) laver i udviklingslande: At udviklingsfondene investerer igennem fonde placeret i skattely, og at deres kriterier for udviklingseffekten af investeringerne er mangelfulde.

Udviklingsfondes mandat er, at deres investeringer skal fremme udvikling i ulandene, og det er derfor et problem, at de gennem deres investeringer er med til at legitimere skattely, der netop spiller en hovedrolle i den illegale kapitalflugt, som strømmer ud af ulandene.

Samtidig har IFU og de andre udviklingsfonde ikke deres projekters bidrag til ulandenes skatteindtægter som en indikator for om projekterne bidrager til udvikling, hvilket er et stort problem, da skatteindtægter er et af de vigtigste bidrag en virksomhed kan give til udvikling i et fattigt land.

Læs IBIS-analysen her:

IFU's investeringer i udviklingslandene