Gennemsigtige regnskaber

10. dec 2009

Som reglerne er i dag, skal multinationale selskaber kun aflægge et samlet koncernregnskab. Det gør, at det bliver umuligt at se selskabernes overskud i de enkelte lande.

Gennem interne handler overflytter selskaberne deres overskud til afdelinger i skattely, og undgår hermed at betale skat.

Hvis man vil stoppe skatteunddragelsen og sikre u-landenes skatteind-tægter, skal man indføre regnskabsaflæggelse for hvert land enkeltvis. På den måde vil det være muligt at se, hvad selskabernes faktiske overskud er i hvert enkelt land, og dermed hvad de burde betale i skat.

Læs IBIS-analysen:

Gennemsigtige virksomhedsregnskaber