Forside / Nyheder / Åbent brev: Styrk Danmarks rolle på dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed
Artikel

Åbent brev: Styrk Danmarks rolle på dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed

16.10.2019

Kære Jeppe Kofod og Rasmus Prehn,

Undertegnede organisationer arbejder for at styrke Danmarks rolle på dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed.

For os står det klart, at hvis Danmark vil i mål med sine udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteringer – fra forebyggelse af klimaforandringer, til håndtering af migration til stabilitet og fred i Sahel, Mellemøsten og Afghanistan – kan det kun ske, når kvinder spiller en meningsfuld rolle i fordelingen af magt, ressourcer og indflydelse i alle led af beslutningsprocesserne, både før, under og efter katastrofer eller væbnede konflikter indtræffer.

I øjeblikket er det internationale rettighedsbaserede arbejde under pres, civilsamfundets handlerum indskrænkes, tæt på 71 millioner mennesker er fordrevne på verdensplan og uligheden stiger. Det sker samtidig med, at væbnede konflikter varer længere, er mere komplekse og har mange grundlæggende årsager, mens udviklingen i konfliktsramte lande går i stå. Særligt er der belæg for, at ulighed mellem køn samt krænkelser af kvinder og pigers rettigheder og manglende involvering i samfundet er kilde til konflikt. Derfor skal Danmark gå forrest i kampen for at sikre kvinders deltagelse i spørgsmål om fred og sikkerhed og styrke Danmarks lederskab på dagsordenen for at nå de udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteringer. Det kan bidrage til at forandre konfliktdynamikker, fremme fredelige løsninger og skabe bedre liv for befolkningsgrupper ramt af væbnet konflikt og katastrofer.

Når kvinder er meningsfuldt involverede i freds- og beskyttelsesindsatser øges sandsynligheden for, at en fredsaftale bliver succesfuld med 35 procent. UN Women (2015): A Global Study on the Implementation of United Nations Security Council resolution 1325

Det øger effektiviteten af den humanitære bistand, forbedrer kvaliteten af fredsbevarende indsatser, styrker forebyggende indsatser mod radikalisering og ekstremisme og understøtter robustheden i klimaindsatser. Endelig styrkes betingelserne for økonomisk vækst og genopbygning efter en konflikt eller katastrofe har fundet sted. Investeringer i fredelige løsninger på konflikter er mere omkostningseffektive, fordi de skaber varig fred og grundlaget for udvikling The Institute for Economics and Peace (2017) ‘Measuring Peacebuilding Cost-Effectiveness.
Gennem sin højtprofilerede menneskerettighedspolitik og som stærk bistandsyder har Danmark historisk set indtaget en global førerposition i udviklings- og humanitært arbejde, når det kommer til at styrke kvinders og pigers deltagelse, ligestilling og bekæmpelse af kønsrelateret vold. Det er blandt andet understreget ved, at Danmark var det første land til at udarbejde en handlingsplan til implementering af FN-resolutionen for kvinder, fred og sikkerhed - 1325.
Alligevel viser den netop præsenterede evaluering af Danmarks indsats på dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed, at der over det sidste årti er sket en politisk nedprioritering, når det gælder målrettede investeringer i international beskyttelse og at støtte kvinders engagement i fredsopbygnings- og sikkerhedsindsatser. Det har gjort det svært at levere resultater, som gør en forskel på landeniveau og samtidigt afslører evalueringen en manglende systematisk monitorering og evaluering af det arbejde, som rent faktisk udføres. Evalueringens resultater viser derfor med al tydelighed, at der med fordel kan gøres langt mere for at sikre, at dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed får en mere fremtrædende og strategisk vigtig rolle i udformningen af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Aktuelt er der derfor nu en oplagt mulighed for at tage bestik af Danmarks strategiske retning og vision på dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed – særligt forud for 2020, som kommer til at stå i kvindedagsordenens tegn. Det skyldes blandt andet lanceringen af den nye danske handleplan for implementeringen af 1325 FN-resolutionen, som også falder sammen med tyveårsdagens for FN- resolutionens vedtagelse og Beijing +25. Danmark skal derudover til eksamen hos FN’s Kvindekomité (CEDAW) og kandiderer til FN’s Sikkerhedsråd.

Konkret mener vi, at Danmark aktivt bør bidrage til at fremme kvinder, fred og sikkerhedsdagsordenen ved at:

  1. Prioritere målrettede investeringer i langsigtet og fleksibel støtte på det lokale, nationale og subnationale niveau til længerevarende fredsopbygningsindsatser og humanitær støtte, herunder til lokale, kvindeledede organisationer, som et nyt dansk strategisk prioritetsområde.

  2. Styrke samtænkning af støtten til det humanitære arbejde, international beskyttelse, fredsopbygning og langsigtet udvikling med henblik på at fremme integrerede og holistiske løsninger i den bredere konfliktcyklus - før, under og efter konflikter. Dette kan supplere og udvide stabiliserende og militære indsatser finansieret gennem Danmarks Freds- og Stabiliseringsfond, til også at indbefatte langsigtede fredsopbygningsindsatser.

  3. Sikre kvinders og pigers meningsfulde deltagelse, ved at styrke systematisk involvering af det danske civilsamfund, samt kvinderettighedsorganisationer i de lande hvor Danmark har udenrigspolitiske interesser, i udvikling og implementering af den danske handlingsplan til implementering af FN- resolution 1325.

  4. Sikre en resultatorienteret dansk handlingsplan til implementering af FN-resolution 1325 for at styrke systematisk monitoring og evaluering af resultater og indsatser, når det gælder kvinder-, fred- og sikkerhedsdagsordenen, samt sikre at civilsamfundet får en fast plads i den videre monitorering og evaluering af den danske handlingsplan til implementering af FN-resolution 1325.

  5. Sikre komplementaritet med relevante netværk, herunder Nordic Women Mediator’s Network, som kan bidrage til større opbakning og indflydelse på de danske kerneområder i samarbejdet med de øvrige nordiske lande.

I vores arbejde med at øge fokus, viden samt folkelig og politisk forankring omkring Danmarks engagement på dagsordenen for kvinder, fred og sikkerhed organiserer vi en høring på Christiansborg i samarbejde med Udenrigsudvalget. Høringen vil samle en række nøgleinteressenter fra relevante ministerier samt medlemmer af Folketinget, internationale og danske partnere fra civilsamfundet og en række eksperter, med henblik på at drøfte Danmarks engagement og strategiske vision på denne dagsorden fremadrettet.

Vi ved, at mange af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter bedst opnås, hvis kvinders rettigheder og deltagelse fremmes. Vi håber, at I deler denne opfattelse, og vi ser frem til fortsat at samarbejde med jer og andre i at styrke Danmarks engagement på denne dagsorden.
Med venlig hilsen,

Underskrevet af Civilsamfundsgruppen – kvinder, fred og sikkerhed:

Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp

Bjarne B. Christensen, Generalsekretær, Sex og Samfund

Gwen Wisti, Administrerende direktør, Plan Børnefonden

Henriette Laursen, Direktør, Kvinfo

Ida Harsløf, Forkvinde, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Danmark WILPF)

Joaquim Nyrup Hempel, Fungerende Formand, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)

Johanne Schmidt-Nielsen, Generalsekretær, Red Barne

Kristian Weise, Generalsekretær, Oxfam IBIS

Mads Egeskov Sørensen, Interim Generalsekretær HR- direktør, Dansk Flygtningehjælp

Mie Roesdahl, Direktør, Conducive Space for Peace (CSP)

Ulla Muller, Forkvinde, Dansk Kvindesamfund