Vi kan sikre alle børn i verden en kvalitetsuddannelse

30. Maj 2013
Af
Helle Gudmandsen, IBIS og Bo Tovby Jørgensen, Red Barnet

Vores generation har en unik mulighed: For første gang i historien har vi mulighed for at sikre alle børn lige og retfærdig adgang til kvalitetsuddannelse. De finansielle muligheder er til stede, hvis bare der er politisk vilje.

I år 2000 satte verdens ledere målet, at alle verdens børn skulle i skole inden 2015. Vi er kommet langt, for siden år 2000 er 41 millioner børn kommet i skole. Men har børnene lært noget?

Ifølge en ny rapport fra Red Barnet er der i dag 130 millioner børn i skolerne, som ikke lærer de mest basale færdigheder. Selvom mange lande har arbejdet hårdt på at nå uddannelsesmålet, og selvom syv ud af ti lande har sikret skoler til alle børn, så er kvaliteten af undervisningen så ringe, at eleverne ikke kan læse en enkelt sætning efter fire års skolegang. Bag de flotte tal om uddannelse for alle gemmer sig en virkelighed, hvor mange børn går i skole uden reelt at lære noget. Det har vi muligheden for at ændre, så fremtidens børn sikres en ordentlig skolegang. Der er brug for at fokusere, ikke bare på adgang til skolen, men også på kvaliteten af undervisningen.

I Ghana, hvor IBIS arbejder med fokus på kvalitetsuddannelse, kommer hele ni ud af ti børn i dag i skole. Det er positivt, hvis ressourcerne følger med. Det er bare ikke sket, hverken i Ghana eller i andre udviklingslande, hvor op til hundrede børn er stuvet sammen i en klasse. Så mens adgangen til skolen er øget, er undervisningen forringet.

For eksempel læser læreren en sætning op fra tavlen, som børnene gentager i kor. Denne form for papegøjeundervisning fører ikke til læsefærdigheder. Ifølge Red Barnets rapport er der i Nigeria kun 0,4 procent af landets lærere, der har de nødvendige færdigheder for at kunne undervise. Og i et land som Sierra Leone, hvor IBIS arbejder, er der op til 500 elever pr. uddannet lærer.

Lærernes uddannelsesniveau er generelt for lavt i de fleste udviklingslande, og dette afspejles i de dårlige resultater, når man måler elevernes udbytte af undervisningen. Læringskløften mellem velstillede børn og fattige børn indenfor det samme land er ligeledes stor. Hvis alle børn i verden skal have lige muligheder for kvalitetsuddannelse, må uddannelse prioriteres.

Det koster penge, som mange udviklingslande ikke umiddelbart har til rådighed. Men det paradoksale er, at ressourcerne faktisk findes i landene. Mange udviklingslande har store forekomster af naturressourcer, men staten får sjældent indtægter i statskassen ud af udvindingsindustrien på grund af korruption og selskabernes skatteunddragelse. Hvis selskaberne blev beskattet efter internationale standarder, og 20 procent af disse indtægter blev brugt på uddannelse, ville det ifølge UNESCO give 29 milliarder kroner til at forbedre uddannelsessystemet i landene. Det er 2,5 gange så meget, som landene modtager i bistand i dag.

Målet for år 2030 skal være lige adgang til kvalitetsuddannelse for alle og financieringen skal i højere grad komme fra beskatning i udvindingsindustrien. Begge dele handler kun om politisk vilje. Nu må vi tage de rigtige beslutninger for verdens børn. Vi kan ikke være andet bekendt.

Artiklen er bragt i dagbladet Jyllands-Posten, maj 2013.