Anden valgrunde i Peru

13. apr 2011
Af
Lise Josefsen Hermann

Ved søndagens valg i Peru endte den venstreorienterede militærmand Ollanta Humala som klar vinder mens den tidligere diktator Alberto Fujimoris datter vil være hans modstander i 2. valgrunde d. 5. juni.

Søndagens valgresultater fra Peru vækker minder om valget for fem år siden. Den venstreorienterede militærmand Ollanta Humala står igen som klar vinder af 1. runde med knap en tredjedel af stemmerne. Der er dog stadig langt op til de 50 procent af stemmerne, der kræves for at vinde i første runde.

Valgets nummer to og kandidaten, der skal møde Humala i 2. valgrunde var derimod ingen gentagelse. Fire kandidater stod mere eller mindre tæt. Ekspræsident Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski - PPK, der var minister i Toledos regering, Luis Castañeda eksborgmester i Lima og valgets yngste præsidentkandidat Keiko Fujimori, datter af fængslede eksdiktator Alberto Fujimori. Keiko Fujimori blev en klar nummer to ved søndagens valg med knap en fjerdedel af stemmerne.

Alle medier og politiske analytikere er enige om, at søndagens valgresultater afspejler en dyb utilfredshed fra et flertal af Perus befolkning med hensyn til den økonomiske situation og centralisme omkring hovedstaden Lima. Valgets store vinder Humala vandt i næsten alle regioner i Peru, mens Keiko Fujimori vandt i fem. Kun i hovedstaden Lima ser billedet anderledes ud, hvor den store vinder var den højreekstremistiske kandidat Kuczynski.

”Valgresultaterne bekræfter, at økonomisk vækst ikke nødvendigvis er lig med menneskelig udvikling. I Latinamerika og især i Peru lever vi i en situation med social, politisk og økonomisk ulighed og kulturel diskrimination,” udtaler Elvira Raffo, landekoordinator for IBIS i Peru.

Både Humala og Fujimori gik på valg på forandringer. Fujimori på sociale velfærdsorienterede programmer, mens Humala taler om en mere dybdegående forandring. En del af Humalas overvældende valgsejr kan for eksempel forklares med hans stærke alliancer med sociale bevægelser rundt omkring i Perus provinser. Desuden førte Humala valgkamp på en grundlovsændring, der skal bane vejen for en mere retfærdig fordeling af Perus voksende økonomi.

Hvad betyder valgresultatet for Perus oprindelige folk?

Heller ikke ved dette valg lykkedes det Perus oprindelige befolkning at stå sammen og støtte en bestemt kandidat. Nogle enkeltpersoner støttede op omkring Humala, andre sværger fortsat til for eksempel Fujimori.

Hvorfor Fujimori?

Under 90'ernes Fujimori-regering ledet af Keiko Fujimoris far, blev der gennemført mange velfærdsprogrammer, der også kom den oprindelige befolkning til gode. Det var også under Fujimori, at Peru tilsluttede sig ILO’s konvention 169. På den anden side var Keiko Fujimori far diktator, der i øjeblikket sidder fængslet dømt for korruption og grove krænkelser af menneskerettighederne. Fujimoris økonomiske program er desuden en fortsættelse af den neo-liberalistiske politik, som landets nuværende præsident Alan Garcia har gennemført.

Ved sidste valg tabte Humala blandt andet på sine tætte ideologiske forbindelser til Venezuelas venstreorienterede præsident Hugo Chávez. Også op til dette valg har Chávez anbefalet Humala – en anbefaling de fleste ikke ser som nogen fordel. Humala har derimod forsøgt at bløde sit radikale venstreorienterede image op, belært fra forrige valgs nederlag. For eksempel udtalte han for nylig: ”Jeg er ikke ligesom Chávez.Venezuelas model kan ikke overføres til Peru”.

Hvad kommer det til at betyde, hvis Humala vinder?

I hans regeringsplan taler han meget om multikulturelle stater, med blikket vendt mod lande som Bolivia og Ecuador. På den anden side nævner han intet om respekten for de oprindelige folks territorier og han signalerer samtidig planer om at fortsætte med udvindingsindustrier som minedrift, dog med øget fokus på at inddrage skatter fra disse aktiviteter.

”Jeg tror desværre ikke at der vil være store forandringer i forhold til de oprindelige folks rettigheder til deres territorier. Derimod kan der være forbedringer på vej i forhold til retten til uddannelse og sundhedssystemet, hvor valgresultaterne kan ses som et varsel for en mere interkulturel tilgang. Men de oprindelige folks organisationer vil stadig skulle kæmpe for retten til politisk deltagelse og respekten for deres kollektive rettigheder,” siger Elvira Raffo.

Det store spørgsmål til anden valgrunde er hvor Castañedas, Toledos og Kuczynskis stemmer vil ende. På den ene side står de tre for en økonomisk linje, der ligger tæt op ad Fujimoris og langt fra Humalas. På den anden side vejer Fujimoris fars fængsling, korruptionsdomme og ikke mindst voldsomme overtrædelser af menneskerettighederne også tungt på vægtskålen.

”For mange peruanere, især os som har kæmpet for at forsvare menneskerettighederne og demokratiet, vil Keiko som præsident betyde et forfærdeligt tilbageslag. Det vil betyde en kæmpe udfordring for at vi fortsat kan forsvare de kollektive rettigheder og menneskerettighederne,” fortæller Elvira Raffo.

Peruanerne går til stemmeurnerne ved anden valgrunde d. 5. juni 2011.