Værkstedsskole skaber jobs i for unge Liberia

31. jan 2011
Af
Lotte Ærsøe

I et af de fjerneste hjørner af det borgerkrigshærgede land Liberia vil IBIS ved hjælp af Danmarks Indsamling 2011 etablere en ny værkstedsskole for unge. På skolen får de en uddannelse, der efterfølgende kan give dem en indtægt som håndværker i deres lokalområde.

Efter mange års borgerkrig er stabilitet og tillid så småt ved at vokse frem i den hårdt prøvede befolkning i det vestafrikanske land Liberia. Økonomisk og socialt sårbar er landet imidlertid fortsat meget sårbart. Mere end halvdelen af Liberias borgere er under 18 år, som på grund af krigen aldrig kom i gang med eller fik færdiggjort en uddannelse. Samtidig er mange af de skoler og uddannelsesinstitutioner, der eksisterede før krigen, kun lige ved at blive genetableret.

Udenfor hovedstaden Monrovia står det særlig slemt til. Her er næsten ingen uddannelsestilbud for unge. Det vil IBIS sammen Danmarks Indsamling 2011 være med til ændre. Pengene fra indsamlingen vil nemlig gå til en ny værkstedsskole for unge analfabeter uden mange fremtidsudsigter.

Den ny skole vil blive modeleret efter den værkstedsskole IBIS allerede har etableret i den lille by Fishtown to dages kørsel øst for hovedstaden Monrovia.

Uddannelse for de mest udsatte unge

Optagelseskriterierne er enkle. Værkstedskolen optager unge mænd og kvinder mellem 18 og 25 år fra lokalsamfundet. Halvt af hvert køn. De dårligst stillede får førsteprioritet. Nogle er tidligere børnesoldater, andre er hjemvendte flygtninge. De er alle mærket af krigen og de fleste har mistet familiemedlemmer eller venner. Sammen deler de det faktum, at de ikke kan læse og skrive, og at de er blandt de fattigste i deres lokalsamfund.

Blandt kvinderne har unge mødre fortrinsret, og børnene passes på skolen, som også sørger for morgenmad og frokost til de udvalgte unge. På den måde kan de deltage i undervisningen på skolen uden at belaste deres familie, da de hverken kan dyrke jorden eller tjene penge til familiens overlevelse, mens de går i skole.

Lærer at læse og skrive

Alle lærlingene starter skoleforløbet på 10 måneder med et skrive- og regnekursus samt undervisning i demokratiforståelse, menneskerettigheder samt kundskaber om hygiejne, sundhed, hiv/aids. Alt i alt fylder det halvdelen af deres skoledag. I den anden halvdel er lærlingene i værkstederne og lærer et håndværk, som kan give dem en fremtidig indtægt.

Jobmuligheder bestemmer kurserne

Værkstedsskolen tilbyder en række håndværksfag, der forholder sig til de behov, der er i lokalområdet. Derfor uddanner skolen i Fishtown elektrikere, byggningshåndværkere, svejsere og motorcykelmekanikere. Folk fra lokalområdet, lærere og elever kan komme med ideer, som bliver taget med i planlægningen af kurser og i rekrutteringen af nye faglærere.

På den nye værkstedsskole, som skal opbygges i en mindre by et par timer fra Fishtown, vil der komme nye fag til, som mangler i netop det område. Det er for eksempel frisør- og skrædderfaget.

Andelsgrupper

Lærlingene vælger selv deres fag og får støtte gennem hele forløbet. Når de har afsluttet deres eksamen, bliver de sat sammen i mindre andelsgrupper. Hver lærling modtager et sæt værktøj, så han eller hun kan komme i gang med at arbejde straks efter kurset. Men de ejer ikke værktøjet. De har brugsret til det, så længe de er en del af deres andelsfaggruppe. Hvis de forlader gruppen, skal de aflevere værktøjet tilbage.

Det er for at forhindre, at værktøjet bliver solgt, hvis lærlingen kommer i økonomiske vanskeligheder. Men det er også med til at styrke andelsgruppen, så de kan hjælpe hinanden i større projekter og fastholde den unge i at få andelsværkstedet eller den lille virksomhed til at køre og give overskud.

Det første hold fra den nuværende skole har afsluttet deres træningsforløb, og er nu ude i arbejde og jobprøvning hos lokale håndværkere eller er ved at etablere andelsgrupper og små virksomheder.