U-landene snydes for milliarder i skatteindtægter

16. Maj 2011
Af
Laurits Holdt

Det er helt almindeligt, at de multinationale selskaber flytter deres overskud i udviklingslande til skattely i vestlige lande og på den måde undgår at betale skat.

For hver krone, u-landene får i bistand, bliver der udført 10 kroner. Størstedelen af pengene udføres af multinationale selskaber, der ved hjælp af finansielle fiksfakserier flytter deres overskud fra ulandene til vestlige lande. Det er ofte lande med lav skat – det man kalder skattely. Nogle gange er det i strid med de lokale skattelovgivninger men andre gange er det fuld lovligt.

Overførslerne foregår for det meste ubemærket, for selskaberne har ikke pligt til at offentliggøre deres interne finansielle transaktioner og gør det derfor uhyre sjældent. Det forklarede Raymond Baker, der er direktør for organisationen Global Financial Integrity i Washington, på en åben høring i Folketinget i sidste uge.

Den mest udbredte metode til at flytte et overskud i et u-land til et skattely er at sætte kunstigt høje eller lave priser på varer og ydelser, som handles mellem selskabernes afdelinger eller datterselskaber.

Fiktive priser

Et eksempel kunne være et mineselskab, der driver en mine i Zambia. Mineselskabet sælger det kobber, det udvinder fra minen til en anden del af selskabet i et skattely for en kunstig lav pris og køber maskiner og andet udstyr til minedriften samme sted for en kunstig høj pris.

På den måde taber mineselskabets zambiske datterselskab penge og har derfor ikke noget overskud at betale skat af. Lige omvendt står det til for selskabets afdeling i skattelyet. Her er der et stort overskud, men da der er en meget lav – eller eventuelt slet ingen – selskabsskat i landet, slipper denne del af selskabet også billigt i skat.

U-landene rammes hårdere

Det er ikke kun u-landene, der går glip af skatteindtægter fra de multinationale selskaber. For nylig kom det frem at selskabet, der ejer Københavns lufthavn, sender masser af millioner i skattely, og at Danmark derfor går glip af store skatteindtægter.

U-landene rammes dog hårdere end Danmark og de andre rige lande. Dels fordi deres skattemyndigheder og andre statslige institutioner er svage, og dels fordi kapitalflugten kun går ud af landene og ikke ind, som det er tilfældet i flere af de rige lande.

Det er umuligt at stoppe disse pengestrømme, men de kan begrænses, siger Raymond Baker. Det kan ske ved at tvinge selskaberne til at offentliggøre regnskaber for hvert af de lande, som de arbejder i – såkaldte land for land-regnskaber. På den måde vil det blive åbenlyst, hvor meget eller lidt selskaberne betaler i skat i hvert land.