Toms og Coop får flere børn i skole

01. sep 2015
Af
Jakob Ruggaard og William Vest-Lillesøe

Når Verdens Bedste Nyheder bliver delt ud i hele landet fredag morgen, får du ikke kun en avis med gode nyheder - du får også et stykke chokolade fra Toms og Coop, som du kan nyde med god samvittighed.

Sammen med Toms og Coop bekæmper IBIS nemlig børnearbejde med skolegang i det vestlige Ghana, hvor Toms køber 85 procent af sin kakao. Samarbejdet har givet mere end 48.000 børn i kakaodistrikterne en bedre skolegang, og udbyttet af kakaoen er blevet større på grund af forbedrede måder at dyrke den på.

I landsbyen Bakonka, som ligger midt i Ghanas kakaodistrikt, bliver der også arbejdet på at få den lokale skole udvidet med flere klassetrin, fortæller Nana Kwaku Nkuah II, som er Bakonkas 68-årige høvding. For to år siden udtrykte han blandt andet sin bekymring over, at byens børn sjældent fortsatte deres skolegang efter 3. klasse. Der var ingen 4. klasse i Bakonka og børnene endte derfor som regel med at arbejde i deres forældres kakaobrug.

Der er stadig kun tre klassetrin i Bakonkas skole, men takket være især indsatsen fra den lokale børnebeskyttelseskomité, fortsætter de fleste børn nu i 4. klasse, selvom de må gå langt til de nærliggende skoler, fortæller høvdingen, da vi møder ham igen.
Komitéen er et af initiativerne under Toms og IBIS’ samarbejde om at komme børnearbejde til livs.

“Nu arbejder vi sammen med IBIS for at se om vi kan få udvidet vores egen skole til 6. klassetrin,” siger Nana. Foreløbig har møderne med de lokale myndigheder ført til, at der formentlig kommer skolebespisning, så det bliver nemmere at få alle børn i skole.

Bedre skole og dyrkningsmetoder

Resultater for projektet:

Projektet har på de første to år opnået følgende resultater:

•    12 procent flere børn i skolealderen kommer nu i skole
•    8429 børn har fået gavn af den forbedrede skolegang
•    135 lærere fra 30 lokalområder er blevet efteruddannet
•    30 komiteer som skal beskytte børn mod børnearbejde
•    Alle 5025 kakaobønder, der leverer kakao til Toms, har fået træning
•    3299 kakaobrug er blevet kortlagt, så bønderne nu ved, hvor deres brug starter og slutter
•    10 kakaobrug fungerer nu som efteruddannelses-steder for andre kakaobønder

46-årige Afia Twimwa fortalte for to år siden IBIS, hvor svært det var at få råd til skolegang til sine 10 børn. Familiens kakaobrug i Bakonka gav et meget lille overskud, når skoleudgifterne var betalt. Men Afia og hendes mand valgte at prioritere børnenes skolegang for at give dem muligheden for en bedre fremtid.

Siden da har Toms, Coop og IBIS støttet arbejdet for at sikre bedre kvalitet i den uddannelse Afias børn får, og samtidig hjulpet bønderne med at forbedre deres landbrugsteknik, så de kan få et større udbytte. Og det har virket.

“Vores udbytte er vokset, siden vi lærte om de nye teknikker,” fortæller Afia tilfreds. “Vi har lært, hvordan vi skal beskære, hvornår vi skal luge, og hvordan vi skal håndtere og bruge de godkendte sprøjtemidler.”

Afias børn klarer sig fint i skolen. To af dem er flyttet til familiemedlemmer i en større by for at gå i gymnasiet. Samtidig er Afia og hendes mand i gang med at udvide deres kakaobrug. Desuden håber de på at kunne starte en lille kiosk, der kan supplere deres indkomst i lavsæsonen.

"Min mand og jeg vil gøre alt, hvad vi kan for at give vores børn en videregående uddannelse. De skal have et godt liv,” understreger Afia.

Nye afgrøder og raffinerede dyrkningsmetoder er vejen til uddannelse

Filosofien bag kakao-projektet er, at hele lokalområdet, hvor produktionen foregår, skal løftes, hvis det skal lykkes at komme børnearbejde permanent til livs. Det nytter med andre ord ikke noget at bygge skoler, hvis kvaliteten er uddannelsen er elendig, eller hvis familierne er så afhængige af børnenes arbejdskraft, at de ikke vil tillade dem skolegang. Derfor er første skridt mod en god skolegang for kakaobørnene en bedre uddannelse af deres forældre i at så, vedligeholde og dyrke kakaotræerne, så produktiviteten bliver så stor som muligt. Dertil skal de også have nye afgrøder, så deres, ofte udpinte, kakaotræer kan skiftes ud med nye, der giver et højere udbytte. På den måde kommer familierne med på vognen og sender deres børn i skole.

Børnene skal også have tid til at gå i skole. Derfor har projektet fået flere små pasningsordninger op at stå, så forældrene ikke er afhængige af deres større børns hjælp til at passe de yngste.

Endelig skal den skole, børnene kommer i, være i orden og undervisningen relevant. Derfor ud-danner projektet lærere i at inddrage eleverne i undervisningen og at lave materialer, som tager udgangspunkt i den hverdag ude på landet, som børnene kender.