Ta’ fra de fattige og gi’ til de rige!

03. Maj 2011
Af
Trine Vingaard Larsen

... Eller hvordan er det nu lige, det er? Torsdag den 5. maj inviterer NGO-FORUM og Danske Universiteter til offentligt debatmøde, hvor der bliver sat fokus på partiernes udviklingspolitik. Clement Kjersgaard påtager sig rollen som ordstyrer og vil med velkendt hård hånd og skarp tunge gøre sit for at få seks partiers ordførere i tale.

Arrangementet, der allerede tæller 170 tilmeldte deltagere, er startskuddet på valgkampen på det udviklingspolitiske område, der ellers ofte kan være svært at få på den politiske dagsorden. Det vil NGO-FORUM nu sætte en stopper for.

Danskerne har talt: De fattige skal forrest i køen

Og det ser ud til, at der i den kommende fremtid bliver noget at diskutere på udviklingsområdet. NGO-FORUMs nye Epinion-undersøgelse viser nemlig, at 64 procent af den danske befolkning mener, at den danske u-landsbistand bør anvendes på at bekæmpe den globale fattigdom, mens Danmarks egne sikkerhedsinteresser må varetages på andre måder.

Formand for NGO-FORUM, Vagn Berthelsen, advarer i denne sammenhæng politikerne mod at kæde udviklingsbistand og sikkerhedsinteresser sammen, som der har været en klar tendens til de seneste år: ”Det er langtfra den bedste måde at bekæmpe fattigdom på. Det skævvrider u-landsbistanden og fører ikke til de mest hensigtsmæssige løsninger og projekter.”

Meningsmålingen viser desuden, at over 80 procent af befolkningen finder det vigtigst, at u-landsbistanden går til at sikre, at de fattigste får mad, uddannelse og sundhed.

”Det er netop på områder som uddannelse, fødevarer og sundhed, at den danske u-landsbistand kan gøre den største forskel,” siger Vagn Berthelsen, der også er generalsekretær i IBIS.

Markante holdninger

Tidligere er udviklingspolitikken blevet nedprioriteret i valgkampene. Med debatmøder og offentliggørelsen af undersøgelsen håber NGO-FORUM at gøre udviklingsbistand til et tema i den kommende valgkamp.

Befolkningsundersøgelsen viser da også, at den danske befolkning har markante holdninger til udviklingsbistanden. To ud af fem danskere diskuterer udviklingspolitik med venner og familie, ligesom partiernes udviklingspolitik har betydning for, hvor de sætter deres kryds ved næste valg. Tre ud af fire danskere tager endda selv pungen op af lommen og støtter private organisationers indsamlinger, og halvdelen er ligefrem villige til at undvære en skattelettelse for at give u-landsbistand.

For at kunne give flere borgere i Danmark et indblik i, hvilke partier der taler netop deres sag, når spørgsmålet falder på udvikling, har NGO-FORUM også spurgt ind til de politiske partiers holdninger på udviklingsområdet

”Forhåbentlig vil vores kampagne medvirke til, at flere danskere har et bedre overblik over de forskellige partiers udviklingspolitik, når de skal beslutte, hvem de stemmer på til næste valg,” siger Pernille Tind Simmons, netværkskoordinator for NGO-FORUM. 

Fakta

  • NGO-FORUM er en samarbejdsorganisation mellem knap 50 medlemsorganisationer, der alle har interesse i dansk udviklingsbistand og Danmarks deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde. IBIS overtog pr. 1. januar formandskabet i NGO-FORUM. Se mere på ngoforum.dk.
  • Arrangementet finder sted torsdag den 5. maj 2011 kl. 16 på St. Kannikestræde 19, 2. sal (Festsalen), København K
  • Paneldeltagerne er: Karsten Lauritzen (V), Jeppe Kofod (S), Helle Sjelle (K), Christian Friis Bach (R), Kamal Qureshi (SF) og Frank Aaen (Ø)

 

Undersøgelsen

  • ”At sikre de fattigste uddannelse” kommer ind på førstepladsen over, hvad den danske befolkning mener, at dansk udviklingsbistand bør gå til.
  • Et flertal i befolkningen er villige til at undvære en skattelettelse for at øge u-landsbistanden.
  • Se hele befolkningsundersøgelsen og politikernes svar på ngoforum.dk, der offentliggøres torsdag den 5. maj.