Succesfuldt valg i Sierra Leone?

01. mar 2013
Af
Silas Bøcher Knudsen

Silas Bøcher Knudsen var praktikant hos IBIS i Sierra Leone i efteråret 2012. Her fortæller han lidt om, hvordan det var at opleve valget d. 17. november.

Gaderne i Freetown er bemærkelsesværdigt øde. Hovedstaden er næsten ikke til at kende uden det hav af biler, motorcykler og minibusser, der normalt fylder i gadebilledet. I dag afholdes der valg i Sierra Leone, og som en sikkerhedsforanstaltning er alle køretøjer, der ikke direkte har noget at gøre med valget bandlyst. Mange mennesker har ventet i spænding på denne dag, der er kulminationen på måneders forberedelser. Sierra leonerne er stolte over at kunne afholde deres tredje valg efter borgerkrigen, der hærgede landet i 1990’erne, og valget bliver af mange set som lakmusprøve for landets demokratiske konsolidering.

Jeg er i Sierra Leone som praktikant på IBIS’ programkontor i Kono i den østlige del af landet som en del af min kandidatuddannelse i statskundskab. I dag er jeg i Freetown sammen med to andre praktikanter. Vi spadserer rundt i byen for at se, hvordan valget forløber. Jeg har ligesom sierra leonerne set frem til denne dag i flere måneder. Som statskundskaber er det spændende at opleve valget på så tæt hold. Selvom jeg forholder mig skeptisk til den politiske situation i landet, håber jeg inderligt på et fredeligt valg, hvor folk i stigende grad stemmer ud fra deres tilslutning til konkrete politiske programmer snarere end stammetilhørsforhold og tom retorik.

Vi rammer et par valgsteder, og alt ånder fred og ro. De valgtilforordnede udfører deres opgaver professionelt, og folk er glade og stolte over at udøve deres ret til at stemme. På trods af den svære opgave med at afholde fire valg på én gang for første gang i Sierra Leones historie (valg til præsidentembedet, parlamentet samt det, der svarer til de danske regioner og kommuner), bekræftes mit indtryk af et relativt velfungerende valg i det store og hele af rapporter fra den massive tilstedeværelse af både nationale og internationale observatører. Okay, vurderingen af valget som succesfuldt afhænger selvfølgelig af målestokken, der anvendes; på den ene side forløber valget overordentligt fredeligt, hvilket må skuffe de udenlandske journalister, der er rejst hertil i håb om at kunne sælge en historie om politisk ustabilitet og vold i endnu et afrikansk land. På den anden side brokker oppositionen sig over valgsvindel – indvendinger som i nogen grad bekræftes af sporadiske rapporter om uoverensstemmelser på valgsteder rundt omkring i landet. EU’s hold af observatører vurderer desuden, at spillebanen er langt fra jævn. Hvad angår indholdet af den politiske debat, er vi stadig et godt stykke fra Danmark.

Under de forhold opnår den nuværende præsident, Ernest Bai Koroma fra regeringspartiet All Peoples Congress genvalg med 58,7 % af stemmerne mod oppositionens Julius Maada Bio fra Sierra Leones People’s Party, som får 37,4 %, og sierra leonerne undgår dermed lige akkurat at komme ud i en anden valgrunde. Måske godt det samme, givet de ressourcer der er blevet brugt på valget; nu kan folk vende tilbage til deres daglige kamp for at skabe små forbedringer i deres liv samt håbe på, at politikerne leverer flere og bedre offentlige ydelser, end hvad de hidtil har præsteret.

Selvom man ikke altid kan mærke det, når man taler med folk, skal man ikke tage fejl af, at Sierra Leone er et enormt fattigt land, der står overfor store udfordringer på mange områder. Netop derfor er IBIS’ tilstedeværelse vigtig. Og ligesom mange andre internationale og nationale organisationer i Sierra Leone, har IBIS i samarbejde med partnerorganisationer da også gennemført en række aktiviteter i forbindelse med valget, som rangerer fra at støtte unge og kvindelige kandidaters kampagner i Kono og støtte lokale valgobservatører, til at arbejde for at forebygge og afbøde politisk motiveret vold i løbet af valgprocessen. Som praktikant har jeg været involveret i et projekt, der netop sigtede mod sidstnævnte ved at forbedre en lokal myndigheds kapacitet til at overvåge de politiske partiers optræden i valgkampen og mægle i tilfælde af konflikt. Om det fredelige udfald af valget er et resultat af IBIS’ eller andre organisationers arbejde for at sikre en god valgproces eller tredje faktorer er svært at svare på, men de talrige aktiviteter og projekter, der er blevet implementeret over hele landet, har i hvert fald næppe skadet. Tilbage står det faktum, at civilsamfundet kan glæde sig over en veloverstået valgproces, og så genoptage arbejdet med at styrke demokratiske beslutningsprocesser samt skabe håndgribelige forbedringer for den almindelige sierra leoner.

Arbejdet med at støtte valgprocessen, var kun en del af mine arbejdsopgaver som praktikant. En stor del af min tid gik med andet projektarbejde og opgaver af både analytisk, kommunikativ og forefaldende karakter – mangfoldige arbejdsopgaver og en god portion ansvar. Jeg tog af sted i håbet om at få et praktisk perspektiv på nogle af de problematikker, der har optaget mig på universitetet, få testet mine færdigheder og forsøge at anvende konkrete teorier i praksis, og jeg må sige, at mine forventninger til fulde er blevet opfyldt – og meget mere til.

En praktikplads hos IBIS kan derfor anbefales på det varmeste. Det er en god mulighed for at prøve kræfter med udviklingsarbejde generelt og mere specifikt med IBIS’ arbejde med at implementere programmer i praksis, samt at bringe nogle af de højtflyvende teorier fra universitetet i anvendelse i felten. Konteksten kan være udfordrende, men det gør kun oplevelsen endnu mere spændende og lærerig.

Silas Bøcher Knudsen var praktikant på IBIS' Governance Programme i Kono (Programme Office), Sierra Leone i 2012.