Seks millioner til skolebørn i Sydsudan

19. sep 2011
Af
Ane Lützhøft

1. september var en ekstra glad dag for alle de involverede i IBIS’ uddannelsesprojekt i Central Equatoria i Sydsudan. Der landede en ny bevilling fra Danida på seks millioner kroner nemlig. Bevillingen gælder for et år.

IBIS' ALP-program i Sydsudan har fået en donation fra Danida, som sikrer uddannelsesprogrammet for et år til. Foto: Karina Kleivan
IBIS' ALP-program i Sydsudan har fået en donation fra Danida, som sikrer uddannelsesprogrammet for et år til.


Foto: Karina Kleivan

IBIS’ ALP-program (accelerated learning programme) i Sydsudan er nu sikret et år frem med en ny bevilling fra Danida på seks millioner.

Efter en 22 år lang borgerkrig står det pænt sagt skidt til med uddannelsessystemet i Sydsudan. Antallet af børn og unge i skole er blandt verdens laveste, og derfor står IBIS bag et uddannelsesprogram, der hjælper børn fra skrøbelige familier, flygtninge eller børn med krigstraumer.

Skolegangen for disse børn og unge er blevet afbrudt eller er aldrig kommet i gang på grund af krigen eller fattigdom, og nu er de for gamle (12-18 år) til at begynde forfra. IBIS tilbyder dem derfor særlige hurtig-klasser, hvor de kommer igennem otte års pensum på fire år.

Bent Jahns, landekoordinator for Sydsudan, er begejstret over bevillingen, der, som han siger, "sikrer 3.000 børn og unge en skolegang, som de ellers ikke ville have fået."H

an understreger, at pengene endvidere vil sikre flere trænede lærere og bedre uddannelsesfaciliteter. Endelig vil IBIS kunne fortsætte og intensivere overdragelsen af ALP- programmet til de lokale uddannelsesmyndigheder.

”Behovet inden for uddannelse er enormt i Sydsudan. Mindre end halvdelen af alle børn i den skolepligtige alder går i skole. Med en sådan udfordring bidrager den ny bevilling til at fastholde fokus på de børn og unge, der ikke har nogen skolegang af betydning, men er for gamle til at starte forfra,” siger Bent Jahns.

APL-programmet har kørt siden 2008 og er finansieret af Danida, der altså nu igen har bevilget en stor sum penge, som har sikret programmet frem til september 2012.

 

FAKTA

• Ca. 1/3 af elverne der starter i ALP kan hverken skrive eller læse. De får tilbudt et specielt designet læse- og skrivekursus. Efter seks måneder kan mere end 60% læse og skrive.
• Projektet har tilknyttet utrænede lærere, som alene underviser i ALP. Først gennemgår de et 4 ugers ALP-kursus og derefter løbende modtager yderligere træning.
• Undervisningen foregår på ALP-centre med hver to eller tre klasser. Ved starten af skoleåret 2011 fungerede 45 centre.
• 25 af centrene har tilknyttet en skolehave. De har haft succes med at høste afgrøder. Som en del af deres undervisning arbejder eleverne i skolehaven under instruktion af en fag person (i nogle tilfælde fra Landbrugsministeriet).
• Projektet træner 20 mennesker fra undervisningsministeriet i supervisering og monitorering af ALP klasserne.