Seks måneder med olie og gas i Ghana

21. dec 2010
Af
Ulrik Boe Kjeldsen

Mit praktikophold hos IBIS bød ikke kun på eksotiske rejseoplevelser og en længe ventet mulighed for at prøve akademiske evner af på ”real life” problemstillinger. Jeg ville kunne skrive lange passager om fantastiske kulturelle oplevelser og spændende arbejdsopgaver, men når jeg ser tilbage på mine seks måneder på IBIS’ regionale kontor i Ghana, var en af opholdets helt store gevinster måske ganske simpelt også bare at få det som vist nok kaldes ”erhvervserfaring”.

Erhvervserfaring

Nu ved jeg ikke hvad HR-ansatte rundt omkring i danske virksomheder egentlig tænker på, når de snakker om at det er godt for studerende at have ”erhvervserfaring”, men handler det ikke til dels om at lære lidt om hvordan man fungerer socialt og professionelt på en arbejdsplads?

Hvordan man samarbejder med kollegaer; hvordan man opfører sig overfor ”over- og underordnede” i et eksisterende, måske ikke helt udtalt, hierarki; hvordan man afkoder de sociale do’s and dont’s; hvordan man får vist hvad man kan og bidrager med nytænkning, uden at være for meget fremme i skoen osv. Det lyder måske banalt, men jeg tror de færreste vil finde ovenstående let og ligetil, når de møder op til de første arbejdsdage på deres nye arbejdsplads.

Jeg tror, at der her er en stor gevinst at hente i at bruge et semester på et praktikophold. I at bruge nogle måneder på at lære lidt om, hvad man selv er godt og dårlig til. Og hvorfor så ikke gå planken helt ud og tage i praktik i en hel anden del af verden, hvor der hersker helt anderledes normer, regler og arbejdsgange? Jeg synes, at dette er én blandt mange attraktioner ved at tage en 6 måneders tørn for IBIS under meget fremmede himmelstrøg.

Jeg tilbragte mit praktikophold på IBIS’ regionale kontor i Accra, hvor jeg arbejdede på et program der har til formål at mindske de negative effekter af minedrift og olieudvinding i Ghana. Jeg arbejdede til dels med at udvikle potentielle partnerskaber mellem IBIS og en række ghanesiske NGO’er, der alle arbejder med at sikre en bedre udnyttelse af Ghanas naturressourcer, samt med at sikre især lokalbefolkningens rettigheder i forbindelse med selve udvindingen.

Derudover var jeg aktivt involveret i dannelsen af en paraplyorganisation, der skulle samle alle ghanesiske NGO’er der arbejder med problemstillinger relateret til den forestående udvinding af olie og gas. I den forbindelse fik jeg mulighed for at arbejde tæt sammen med medlemmerne af paraplyorganisationens bestyrelse.

En anderledes arbejdskultur

Det var ekstremt spændende at prøve at ”integrere” sig socialt og professionelt i Ghana. Både på selve IBIS kontoret, og når det gjaldt samarbejdet med forskellige partnere og samarbejdsorganisationer. Det var bl.a. en udfordring, fordi jeg var ny og fordi jeg var ”obruni” (hvid), men herudover er man også ung og ikke færdig uddannet.

Der er et lidt tydeligere og stivere hierarki i den ghanesiske arbejdskultur end i den danske, og det er vigtigt, at man kan indpasse sig i denne og vise respekt for anciennitet og erfaring. Men samtidig er man jo i praktik for at få lært og lavet noget og for at få noget ansvar og nogle spændende arbejdsopgaver, så det er også nødvendigt at tilrane sig lidt respekt.

Jeg synes det var spændende at gå denne balancegang overfor kollegaer og overfor partnere, og det var en fed oplevelse i stigende grad at blive accepteret og taget seriøst på baggrund af sit arbejde.

Man lærer også meget om sig selv af at blive konfronteret med andre normer og andre måder at gøre tingene på. For eksempel kommer ens opfattelse af selv at være meget laid back og laissez-fair hårdt på prøve i et land som Ghana, og jeg måtte hurtigt anerkende, at jeg var en stiv europæer når det kom til stykket.

Det var en kæmpe oplevelse at være i praktik i Ghana! Mine refleksioner her berører overhovedet ikke de mange fantastiske oplevelser og spændende faglige udfordringer et praktikophold byder på. Det er ellers de ting, man oftest tænker tilbage på, og det er dem, som venner og familie efterhånden er ved at være trætte af at høre om.

Men ud over alle disse ting, kom jeg bare til at tænke på, at et praktikophold i fx Ghana, egentlig også bare byder på en helt generel erfaring i at være på en arbejdsplads ude i det virkelige liv. En erfaring jeg er utroligt glad for at have med i bagagen.

Ulrik Boe Kjeldsen var praktikant på IBIS' PPLG Programme i Accra, Ghana (Country Office) i foråret 2010


Foto: IBIS