Robin Hood-skat skal på den danske dagsorden

15. nov 2011
Af
Vagn Berthelsen

I disse dage sidder ledere ved G20-topmødet i Seoul, Korea og diskuterer muligheden for at indføre en skat på finansielle transaktioner. En minimal skat på 0,05 % af finansielle transaktioner vil kunne rejse cirka 700 milliarder dollars årligt. Anvendes skatteindtægterne til klimaomstilling og udvikling i ulandene kan FN’s 2015 mål blive opfyldt. Internationalt er der stigende opbakning, men den danske regering er skeptisk. Det er uforståeligt at Danmark endnu ikke har bakket om dette initiativ.

Ét af punkterne på G20-dagsordenen er Financial Transaction Tax (FTT) – mere populært kaldet Robin Hood Skatten. Skatten er skelsættende ved, at den bygger på et centralt Robin Hood – element: Den kapitalstærke finansielle sektor pålægges et ansvar overfor verdens fattige ved at beskatte en meget lille del af de finansielle transaktioner. Og pengene gives til at bekæmpe fattigdom og til global klimaomstilling.

Den førende FTT analytiker og økonom, Stephan Schulmeister, har i sine beregninger vist, at en skat på 0,05 % af finansielle transaktioner vil kunne indbringe 700 milliarder dollars – et beløb der svarer til seks gange den internationale bistand. Valutafonden (IMF) vurderer, at en sådan skat er realistisk - selv om IMF ikke tror på skatten som det rette værktøj til at undgå den ustabilitet, som finansielle transaktioner (spekulation) kan skabe

Verden over erkender politikere, at bistanden alene ikke kan opfylde FN’s 2015 Mål. Et økonomisk supplement til den nuværende bistand er nødvendig, og derfor skal det internationale samfund finde alternative finansieringskilder. Forslaget om at beskatte finansielle transaktioner har da også fået stærk støtte, ikke mindst i EU, hvor bl.a. den franske præsident Nicolas Sarkozy, den tyske forbundskansler Angela Merkel og den tidligere engelske premierminister Gordon Brown har bakket op.

Det er uforståeligt, at finansminister Claus Hjort Frederiksen i EU regi ikke bakker op om dette initiativ. EU er fortsat en mægtig spiller på globalt plan, og et EU initiativ på dette felt har stor betydning.

Det er meget svært at tro på, at en skat på 0,05% skulle ’nedsætte likviditet og volumen’ på de finansielle markeder, ej heller virker det overbevisende at anføre, at det kan give ’større ustabilitet på markederne og mindre velfærd’ – begge dele argumenter fremført af finansministeriet i et høringssvar. Det er teknisk muligt, det handler om politisk vilje og mod til at bekæmpe global fattigdom.

Debatindlæg bragt i dagbladet Politiken fredag 12. november 2010.