Pagten mellem arvefjenderne baner vej for Ortega

31. okt 2011
Af
Per Bergholdt Jensen

En politisk pagt mellem sandinistpartiet og det liberale parti PLC har i en årrække sikret præsident Daniel Ortega nærmeste uindskrænket magt. Kritikere påpeger, at Pagten mellem de traditionelle arvefjender både har undergravet statsinstitutionernes uafhængighed og det politiske system.

Den aktuelle politiske situation har sine rødder i 1999, da det liberale parti PLC var ved magten. Her indgik PLC og sandinistpartiet FSLN nemlig den såkaldte ’Pagt’. ’Pagten’ medfører, at de to partier reelt lige siden har kunnet styre lovgivningsarbejdet i landet og dele magten. Dermed er al reel opposition blevet yderst svækket.

FSLN og PLC reviderede også valgloven, så man kan vælges til præsident med 35 procent af stemmerne, hvis man har en 5 procents margen ned til nummer to. Ifølge den gamle valglov skulle en præsidentkandidat opnå minimum 40 procent af stemmerne for at blive valgt i første runde.

PLC havde den største vælgeropbakning, da Pagten blev indgået, men den nye omskrevne valglov passede også FSLN glimrende. Sandinisterne har en fast opbakning fra omkring 36-38 procent af vælgerkorpset, hvilket Ortega nød godt af ved valget i 2005.

En af verdens mest korrupte ledere benådet

PLC lederen, Arnoldo Alemán, var præsident i perioden 1997 til 2002. Han var også ret langfingret, og i 2003 blev han idømt 20 års fængsel på grund af korruption og underslæb for 100 mio. USD. Ifølge Transparency International er Alemán verdens niende mest korrupte politiker i nyere historie.

Da FSLN kom til magten i 2007, lod de først Alemán afsone på sit landsted. Men i 2009 fik Alemán en fuld benådning af Ortega for at styrke Pagten, der havde lidt overlast efter sandinisternes valgsvindel under kommunevalget i 2008. Alemáns følgende accept af valgresultatet blev set som udtryk for, at Ortega reelt har Alemán og PLC i sin hule hånd.

Alemán stiller PLCs stemmer til rådighed for sandinisterne, og dermed har sandinisterne kontrol over både parlamentet, valgrådet og højesteret, hvilket i praksis gør Daniel Ortegas magt uindskrænket.

Takket være benådningen kan Alemán stille op til præsidentvalget den 6. november. Dette forhold krænker retsbevidstheden hos mange nicaraguanere.

Selvom PLCs opbakning i de sidste meningsmålinger kun får 10 procents tilslutning og dermed ligger langt under tidligere tiders storhed, så trækker partiet stadig tilpas mange vælger til at splitte de liberale oppositionsstemmer, og det kan medvirke til at sikre Ortega sejren i første runde.