Olieselskabet måtte bøje sig

27. okt 2011
Af
Lise Josefsen Hermann

Det var en succes, da IBIS partner i Operation Dagsværk projektet i Peru, havde mod til at protestere over, at en vigtig aftale med staten og et stort olieselskab ikke blev overholdt. Nu er det de oprindelige folk selv, der skal administrere pengene fra aftalen.

Flammen brænder nat og dag og markerer det sted lige bag landsbyen Santa Elena, hvor et af områdets mange olieboringer ligger - og hvorfra forureningen hver dag siver ud i flod og jungle. - Foto: Lise Josefsen Hermann

I mere end 30 år har området omkring Corrientes–floden i Peru været domineret af skiftende olieselskaber, som regel uden, at områdets oprindelige befolkning har haft noget at skulle have sagt eller modtaget nogen form for beskyttelse eller kompensation for den omfattende olieudvinding og medfølgende forurening af junglen og deres livsvigtige flod.

Det fik i 2006 demonstranter til at besætte olieselskabet PlusPetrols installationer i området og kræve, at nogle af de mange penge, der tjenes i undergrunden på deres territorier, også kommer deres landsbyer til gode. Det førte til indgåelsen af Dorissa-aftalen (efter stedet, der blev besat) mellem de oprindelige folks organisation, FECONACO (som er IBIS partner i dagsværkprojektet), den peruvianske stat og PlusPetrol.

I aftalen lover både staten og olieselskabet at investere i oprydning og udvikling af området, ligesom der i aftalen indgik oprettelsen af sundhedsinstitutionen PEPISCO, til at sørge for, at der også kom sundhedstilbud til landsbyerne langs Corrientes.

Det er nu fem år siden, men ifølge nyhedssitet defensaindigena.org.pe, er der stor utilfredshed fra de oprindelige folk, der ifølge FECONACOs formand, Andrés Sandi, endnu ikke har oplevet nogen positiv effekt af aftalen og ikke har set noget til de penge, som blev afsat til de vigtige sundhedstiltag og generel udvikling i Corrientes.

FECONACO har derfor krævet en rapport fra PlusPetrol om brugen af de penge, de har afleveret til projektet. Mange af dem synes at være forsvundet, og Andrés Sandi kritiserer regionalregeringen for ikke at have fulgt op på anklager om korruption eller forsøgt at løse de, ifølge organisationen, åbenlyse problemer, i forbindelse med implementeringen af PEPISCO.

Forleden mødtes derfor 60 ledere af områdets oprindelige folk med områdets regionalregering i junglehovedstaden Iquitos. Et resultat af mødet var beslutningen om at de i Dorissa-aftalen lovede penge fra regionalregeringen skal overføres til FECONACO.

Desuden blev der underskrevet en rammeaftale mellem FECONACO og regionalregeringen, og der blev dannet en bestyrelse til at udarbejde detaljerne i aftalen. Aftalen har retslig opbakning i Perus grundlov, ILOs konvention 169 og FNs Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder.

På den måde kommer de oprindelige folk, der bor langs Corrientes-floden selv til at administrere og gennemføre de sociale projekter, der er aftalt som en del af Dorissa-aftalen. Nu mangler blot, at det regionale regeringsråd skal godkende overførelsen af pengene.

Læs mere om årets Operation Dagsværksprojekt
Læs mere om Dorissa-aftalen på engelsk