IBIS gør en forskel i Sydsudan

12. apr 2012
Af
Karina Kleivan

Der er stor ros til IBIS' arbejde i Sydsudan i en ny evaluering af i alt syv organisationers uddannelsesarbejde i regionen. Vores programmer er langt fra de billigste, men til gengæld blandt dem, som ifølge evalueringen har en langsigtet og positiv effekt.

Foto: Irene Frederiksson.

"Den dybde, med hvilken IBIS udfører sit arbejde, beviser et engagement i at skabe blivende forandring. Og organisationens strategiske tilgang til kapacitetsopbygning vil uden tvivl have blivende effekt på de områder, den har beskæftiget sig med."

Sådan lyder konsulent Cliff Lonsdales konklusion på det arbejde, IBIS har gjort i Sydsudan fra 2007 til 2011.

Han er hyret af Red Barnet til at lave en stor evaluering af de uddannelsesprogrammer, som DANIDA de seneste år har støttet i Sydsudan - i alt syv danske og udenlandske organisationer (ADRA, Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp, IBIS, Norsk Flygtningehjælp, Red Barnet og UNICEF), der alle har fået støtte af DANIDA til at opbygge undervisningssektoren i det hårdt plagede land, er blevet evalueret, og rapporten lægger vægt på at identificere best practice blandt dem.

Generelt er der ros til alle de involverede organisationer for deres arbejde. Dog fremhæver evalueringen, at samarbejdet mellem organisationerne kunne forbedres for at sikre udveksling af ”best practice”. Det anbefales, at de involverede organisationer i et fremtidigt program arbejder tættere sammen og f.eks. specialiserer sig på de områder, hvor de er bedst.

Godt at være grundig

IBIS får anerkendelse og ros for indsatsen med accelererede læringsprogrammer, hvor store børn, der har fået afbrudt deres skolegang på grund af krigen, får mulighed for at færdiggøre otte års grundskole på fire år.

Da kernen i al god undervisning er gode lærere, har kernen i IBIS Sydsudan indsats været lærertræning. Alle de DANIDA støttede organisationer udfører ifølge rapporten en vis form for lærertræning, men IBIS fremhæves for sit meget grundige træningsforløb, hvor lærerne tilbagevendende får feedback af en vejleder samt indgår i lærergrupper, hvor man deler erfaringer og reflekterer over praksis.

Rapporten lægger også vægt på det arbejde, IBIS gør med at inddrage og kapacitetsopbygge embedsmænd i undervisningsministeriet på både nationalt og lokalt plan.

"Det er altid godt med positiv feedback. Især den rosende omtale af lærertræningen er jeg specielt glad for, da det er en central ting i IBIS' måde at arbejde på, og fordi jeg ved, hvor hårdt arbejde det har været for vores kolleger i Sydsudan at få denne del til at fungere," siger Bent Jahns, der er ansvarlig for IBIS program i Sydsudan.

Ketil Vaas har arbejdet med uddannelse i Sydsudan under evalueringsperioden 2007-2011 først som teknisk rådgiver for det Sydsudanesiske Undervisningsministerium og senere som uddannelsesrådgiver for Det Fælles Donorteam.

Hun er enig i den positive bedømmelse af IBIS' arbejde.

"Jeg har blandt andet set, hvor dedikeret og professionelt IBIS' stab har samarbejdet med og etableret frugtbare relationer til de nationale undervisningsmyndighederne og dét under temmelig krævende forhold. Jeg har selv besøgt adskillige af de undervisningsprojekter, som IBIS har iværksat i den sydlige del af landet, og det bekræfter mit positive indtryk af organisationen," siger hun og tilføjer:

"Det er opmuntrende, når man kan iagttage, at IBIS bruger sin kapacitet til at sikre, at de projekter de sætter i værk, rent faktisk matcher de behov, der er."

Dyrt men effektivt

IBIS har arbejdet i Sydsudan siden udgangen af 2007 og især haft fokus på uddannelse af børn og unge, der er blevet påvirket af borgerkrigen. Gennem projektet får børn og unge, der ikke har fået en grunduddannelse, opfyldt deres ret til en gratis, relevant og god grunduddannelse. Projektet retter sig mod på den ene side at reducere de skadelige følger af krigen og på den anden side at bidrage til, at børn og unge undgår at komme til at tilhøre en tabt generation.

Rapporten påpeger, at det er en relativt dyr model, som IBIS vælger. Det koster penge at stable et accelereret læringsprogram på benene. Samtidig konkluderer rapporten dog, at de billige og hurtige løsninger ikke har samme positive effekt på den langsigtede udvikling, som IBIS' model har demonstreret.

"Samtidig fastslås det, at når programmet først kører, så reduceres de løbende omkostninger betydeligt. Og især er der ros for, at IBIS bygger klasseværelser af hovedesageligt lokale materialer og altid med forældrenes hjælp, hvilket betyder, at den katastrofale mangel på klasseværelser bliver afhjulpet samtidig med, at forældre og lokalsamfund har fået ejerskab til skolerne," siger Bent Jahns.

Hvad sker der nu?

Uddannelsesprojektet er lige nu i sin afsluttende fase, og ALP programmet er ved at blive overdraget til lokale og nationale uddannelsesinsitutioner  i Sydsudan. I samarbejde med lokalsamfundet er det tanken, at myndighederne skal videreudvikle og videreføre modellen.

"Især bruger vi lige nu kræfter på at sikre et godt samspil mellem lokale embedsmænd og forældrebestyrelser, fordi deres ejerskab er vigtigt - ikke mindst i forhold til pigers uddannelse og den løbende kontrol af undervisningens kvalitet," siger Bent Jahns.

Samtidig med afslutningen af det konkrete uddannelsesprojekt har IBIS besluttet at gøre Sydsudan til organisationens nye partnerland og arbejder netop nu på at udvikle nye programmer, som skal fortsætte og udvide indsatsen for at skabe bedre uddannelse og være med til at opbygge demokratiet i det nye og sårbare land.