Ny lov om hustruvold i Mozambique

25. nov 2010
Af
Stine Skøtt Thomsen

I juli 2009 vedtog Mozambiques parlament endelig et lovforslag om vold mod kvinder, der definerer vold i hjemmet som en offentlig forbrydelse. Inden da havde lovforslaget været kilde til en ophedet offentlig debat, hvor modstandere hævdede at lovforslaget var forfatningsstridigt, fordi det diskriminerede mænd. Det fik regeringen til at ændre i forslaget, før det blev godkendt, så loven også gælder for vold mod mænd.

En undersøgelse fra 2007 i Mozambique viser, at mere end 54 % af de adspurgte kvinder havde været udsat for fysisk eller seksuel vold i deres liv. Vold rammer kvinder, uanset om de bor i byområder eller landdistrikter og uanset deres uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus.

Men der er faktorer, der er mere typiske i forhold til grupper der er i risiko for at blive udsat for vold. For eksempel er vold mere udbredt blandt gifte kvinder, hvor det er forbundet med at manden er jaloux, mistænksom i forhold til utroskab og har kontrollerende adfærd. Overraskende nok forekommer det også hyppigt blandt kvinder i lavindkomstgrupper, når de forsøger at få indflydelse på, hvordan du skal bruge deres indkomst.

Godkendelsen af lovforslaget var resultatet af mange års lobbyarbejde og fortalervirksomhed af Mozambiques civilsamfund. En af de stærkeste stemmer i koret af organisationer der gik ind for godkendelse af loven, var kvindernes netværksorganisation, Forum Mulher, som har været IBIS partnerorganisation siden 2008. Organisationen arbejder især for at øge kvinders politiske indflydelse og deltagelse i Mozambique.

Loven fastsætter straffen for forskellige grader af vold, hvor for eksempel voldtægt indenfor ægteskabet straffes med mellem 6 måneders og to års fængsel. Loven giver også ofre for vold i hjemmet mulighed for at få lægehjælp.