Nicaragua ruster sig til fremtiden

27. nov 2015
Af
Line Bechmann

Nicaragua er nummer fire på listen over de mest sårbare lande i verden, når det kommer til klimaforandringer. Via forskning og uddannelse støtter IBIS indbyggerne i deres kamp for at gøre samfundet klar til fremtidens udfordringer.

Repræsentanter for to af IBIS’ samarbejdspartnere i Nicaragua er blandt deltagerne, når dørene om lidt åbnes for den store klimakonference i Paris. For Nicaragua er et af de lande i verden, der allerede mærker det forandrede klima, og hvor der er akut brug for gode globale klimaaftaler. IBIS støtter vores partnere, så de kan deltage i de vigtige internationale forhandlinger, og så de lokalt i Nicaragua kan være med til at presse politikerne til at lave planer, der gør det muligt at afbøde de skadelige effekter af klimaforandringerne.

Ifølge Jairo Valle, der er programkoordinator for IBIS i Nicaragua, er det nødvendigt at arbejde med klimadagsordenen, fordi den allerede påvirker især landets fattige og udsatte befolkningsgrupper.
”Især er det vigtigt, at IBIS støtter lokale organisationers forsøg på at få regeringen og de lokale politikere til at beskytte den sårbare natur, før vandressourcer udtørrer, og skovene forsvinder,” siger Jairo Valle.

Kampen foregår både nationalt og helt lokalt

Ved Nicaraguas østkyst ligger den lille ø Rama Cay, som er hovedstad for Rama-Kriolerne – et af landets oprindelige folk. Her har IBIS støttet uddannelsen af 21 unge, der nu kan kalde sig klimaforkæmpere. De har mobiliseret deres naboer for at få lokalpolitikerne til at prioritere de ting, der kan gøre lokalsamfundet mindre sårbart over for de forandringer, som det ændrede klima har medført.

Eksempelvis er vandstanden steget, og fiskebestanden er reduceret.
”Jeg håber, at vi kan gøre en forskel. Mit største ønske er, at også min søn skal kunne vokse op og leve sit liv her på øen,” siger Betsy McCrea, der er en af de nye klimaforkæmpere.

Folk skal vide, hvad der sker

I hovedstaden Managua deler Victor Campus bekymringerne for klimaforandringernes konsekvenser for Nicaragua. Han er underdirektør i miljøorganisationen Centro Humboldt og er især optaget af regeringens ønske om at anlægge en stor kanal, der skal tillade skibstrafik på tværs af Nicaragua. Han arbejder for, at beslutningsprocessen skal være åben og for at folk skal kende og forstå de miljømæssige og sociale konsekvenser af projektet.

Det bekymrer ham, at Nicaraguakanalen efter planen skal gå gennem den store Nicaraguasø og dermed ødelægge det, der i dag er Centralamerikas største ferskvandsreserve.
”Klimaforandringerne og den alvorlige tørke, som vi har i øjeblikket, demonstrerer allerede nu en udfordring med at skaffe vand nok. Og den analyse, vi med IBIS’ støtte har fået lavet, af de sociale og naturmæssige konsekvenser af byggeriet, viser, at der er alvorlige risici,” siger Victor Campus.

Fakta

  • Ifølge Global Climate Risk Index er Nicaragua det land, som efter Honduras, Myanmar og Haiti er mest sårbart over for klimaforandringer.
  • IBIS har arbejdet sammen med de lokale organisationer Blue Energy og Centro Humboldt i forsøget på at gøre landet mere robust over for klimaforandringer og hjælpe især de fattigste indbyggere til at tilpasse sig de ændrede levevilkår.