Min datter fortjener genoprejsning

08. mar 2012
Af
Anne Witthøfft

I Mozambique er seksuelle overgreb mod børn udbredt – og i mange tilfælde griber hverken myndigheder eller andre voksne ind. Men Tsakani Sitoi har taget kampen op for at få straffet den mand, hun hævder forgreb sig på hendes datter.

De medvirkende i artiklen er blevet lovet anonymitet. Dette er derfor et modelbillede - Foto: Anne Withthøfft.

For et halvt år siden fandt Tsakani Sitoi, hvad der svarer til fire kroner i sin datters tøj. Ni-årige Matilde nægtede ethvert kendskab til pengene. Men en pludselig indskydelse fik Sitoi til at bede sin datter om at tage tøjet af. Hendes underbukser var fyldt med sæd.

“Jeg spurgte flere gange, hvordan det var sket. Hun var bange. Til sidst fortalte hun, at det var Jeque, min eksmand, som aftenen inden havde passet børnene. Han havde sagt, at han ville slå hende ihjel, hvis hun fortalte det,” fortæller Tsakani Sitoi.

Hun sagde til sin datter, at hun ikke skulle være bange. Hun sagde til hende, at loven ville beskytte hende. At manden ville blive straffet. Og hun anmeldte eksmanden og tog datteren på hospitalet, hvor datteren blev undersøgt og beviserne samlet.

Anmeldelsen forsvandt

Det er flere måneder siden nu, og Tsakani Sitoi og Matilde lever stadig side om side med den mand, der ifølge Sitoi misbrugte Matilde – med vreden over, at han ikke er blevet straffet og med frygten for, at det kan ske igen. Og de må finde sig i, at han fortæller alle og enhver, at Sitois historie er løgn.

Det ønskede retsopgør trækker nemlig ud. Den anmeldelse, som Sitoi havde indgivet, forsvandt på mystisk vis fra politistationen, og dermed kunne hun ikke anlægge sag. Sitoi mener, at Jeque har har bestukket politiet.

Ifølge den mozambikanske borgerretsorganisation ADDC sker det ofte, at dokumenter og beviser bliver væk, fordi bestikkelse af politi og andre offentlige funktionærer er udbredt. Derudover er der et omfattende bureaukrati i de juridiske instanser og i øvrigt et personale, der ikke er motiverede til at yde service. Alt sammen noget, der forsinker og umuliggør sager som Matildes.

Overgrebene fortsætter

Men Sitoi lod sig ikke kue. Hun gik til ADDC, som IBIS støtter i at yde juridisk assistance i sager om forældreløse og andre udsatte børn, der har været udsat for seksuelt misbrug eller vold.

Ved deres mellemkomst er den forsvunde politirapport nu dukket op igen, så Sitoi nu kan gå videre med retssagen mod sin eksmand.

”Det er vigtigt for mig at få loven til at fungere og vise, at der er retfærdighed og konsekvenser af at begå overgreb,” siger Sitoi.

Ifølge Benjamin Matateu, der er advokat i ADDC, sker det ofte, at sager om seksuelle overgreb bliver løst inden for families rammer i stedet for ad rettens vej. Men den praksis er medvirkende til, at overgrebene fortsætter, fordi samfundet ikke sender et signal om, at det er en alvorlig forbrydelse.

“Der er alt for megen accept af overgreb mod børn. Og børnene lider, fordi de bliver ved med at møde de mennesker, der ustraffet har forgrebet sig på dem,” siger Benjamin Matateu.

Han skal straffes

Sitoi kan ikke forhindre, at Matilde møder den mand, der har forgrebet sig på hende. Hvis hun kunne, ville hun flytte, men den mulighed har hun ikke lige nu. Men hun kan forsøge at genoprette datterens værdighed ved at sikre, at eksmanden bliver straffet for det, han har gjort.

Det er endnu ikke til at vide, om retssagen ender med en dom, men der er lagt sag an, og ADDC støtter Sitoi undervejs. I mellemtiden får Matilde ikke lov til at være ude på egen hånd. Hun bliver fulgt til og fra skole, og hendes mor gør, hvad hun kan, for at være i nærheden eller få andre voksne til at passe på hende.

I næste måned skal Matilde have taget den tredje og afgørende test, som skal vise om Jaque, som er hiv-positiv, har smittet den lille pige.

Alle navnene I artiklen er opdigtede, da familien ønskede at være anonym.

Fakta om ADDC

Associacao dos Defensores dos Direitos das Criancas (Foreningen til forsvar for børns rettigheder) arbejder med at promovere, beskytte og forsvare børns rettigheder. IBIS støtter ADDC i at yde juridisk assistance til forældreløse og andre udsatte børn, som er udsat for seksuelle overgreb og vold.