Må vi præsentere: Sydsudan

04. jul 2011
Af
Sarai Løkkegaard

9. juli var dagen, hvor Sydsudan endelig blev et selvstændigt land. IBIS har arbejdet i Sydsudan siden 2007 - primært med uddannelsesprogrammer til de mange børn, der på grund af borgerkrigen ikke har haft mulighed for at gå i skole.

Børn, der på grund af krigen ikke har haft mulighed for at gå i skole, får nu chancen af IBIS, som også er med til at uddanne lærere i Sydsudan. Ved en folkeafstemning 9. januar i år, stemte 98,87 % af sydsudaneserne ja til at blive en selvstændig nation og dermed også ja til en deling af Afrikas største land.

Delingen kommer efter en mere end 20 år lang borgerkrig mellem de overvejende arabiske indbyggere i det nordlige Sudan og de overvejende kristne eller animistiske afrikanere i syd.

Efter den lange og blodige borgerkrig, som først sluttede i 2005, er landet i en genopbygningsfase. Nu forestår et gigantisk arbejde med at uddanne befolkningen og skabe grundlaget for en selvstændig nation.

Sydsudans udfordringer

Det betyder, at den endnu meget uprøvede guvernør og hans folk i Juba 9. juli skal overtage styringen af det enorme område, som i årtier er blevet underprioriteret i forhold til blandt andet uddannelse, erhvervsudvikling og infrastruktur.

Opgaven er til at få øje på. Ikke mindst fordi Sydsudan står med et nedslidt skolesystem og en generation af store børn og unge, som aldrig har gået i skole og ikke kender til meget andet end krig og uro. Disse børn bliver snart voksne og skal være med til at genopbygge landet, og derfor er det helt afgørende, at de får viden og færdigheder til at kunne klare denne opgave.

IBIS i Sydsudan

IBIS har siden 2007 støttet uddannelsesprogrammer, som giver krigens børn mulighed for at få en uddannelse. IBIS’ uddannelsesprogram er et skoletilbud til de børn og unge, der har brug for at lære at læse, skrive og regne, men som er for gamle til at begynde i den almindelige skole og i det hele taget har nået en alder, hvor de normalt ville arbejde og forsørge sig selv og deres familie eller gifte sig.

I daglig tale kaldes programmet ALP for Accellerated Learning Programme og er en model, hvor man giver eleverne otte års pensum på fire år.