Lad os tale om sex, piger!

28. jan 2015
Af
Claudia Pujol Rosenlund

Husker du Kimberly fra Guatemala? Pigen der blev gravid som 12-årig med sin onkel. Hun og andre mayapiger er takket været pengene fra Danmarks Indsamlingen 2014  godt i gang med at uddanne sig – mens de hjælper andre unge mødre. De seje piger tør nu igen tro på en lysere fremtid, hvor de forsørger sig selv og viser vejen for andre unge i højlandet.

Unge mayapiger drømmer om at blive læger, men tvinges ofte til  at stifte familie, mens  de endnu  kun er børn. Deres største ønske er at få en uddannelse, så de kan bryde den onde cirkel. IBIS har derfor skabt en alliance i højlandet, som sætter fokus på problematikken og pigernes rettigheder. Det sker gennem teater og film i lokalsamfundene og oplysningsarbejde i skolerne. Alt sammen i samarbejde med myndigheder og socialarbejdere.

Med viden viser de vejen

Med pengene fra indsamlingen har IBIS indtil videre klædt 80 unge forandringsagenter på til at informere andre unge om seksuelle rettigheder, prævention og retten til liv uden vold. Desuden har over 60 nybagte mødre fået viden om prævention og lært  at tage vare på deres børn. 60 traditionelle jordemødre har gennemgået to ud af otte planlagte hygiejnekurser. Og projektet har købt 300 sundhedskits, som bliver fordelt  til de jordemødre, der forestår flest fødsler og er en af projektets målgrupper. Endelig er der etableret fire mødreklubber, hvor de unge mødre får rådgivning i ernæring og deres egne livsprojekter, så de unge mayapiger bliver aktører i deres liv, kommer i skole eller får en teknisk uddannelse.

Tid til forandring eller traditionen tro

Hver femte graviditet i Guatemala, forekommer hos unge piger mellem 10 -19 år, og fænomenet er omsiggribende. Især blandt Guatemalas oprindelige befolkning er det almindeligt, at piger får børn tidligt. Mange forældre har svært ved at acceptere og tale om prævention, ligesom seksualitet er et tabu i skolerne. Begrænset adgang til skolegang og rådgivning, samt mandschauvinisme og kønsdiskrimination i samfundet generelt, betyder at børn bliver mødre, og går en usikker fremtid i møde.     

En verden til forskel

Forandring tager tid, men der er vilje at spore i de unge mødres øjne nu. De har fået selvværd ved at hjælpe andre unge, og gennem projektet har de lært, at kvinder har rettigheder på lige fod med deres brødre og mænd generelt. ”Piger, der kan stå på egne ben, er en gevinst for lokalsamfundet som helhed,” siger Jaquelin på 18 år, hun tilhører maya-mamfolket og er i gang med en teknisk uddannelse. Hun er nybagt mor men hendes mål er at blive advokat.

”Projektet betyder en verden til forskel for os piger. Min drøm har altid været at blive en god læge,  så jeg kan hjælpe andre og gøre en forskel. Den drøm tror jeg på nu, fordi jeg kan komme i skole hver dag, og fordi min søn er sund og rask,” afslutter Kimberly.

I det kommende år forventes projektet for alvor at tage fart. I alt 750 forandringsagenter skal uddannes og 50 legater til enten skolegang eller teknisk uddannelse skal uddeles til de mayapiger, der er villige til at gå forrest. Desuden er det IBIS´ plan at nå ud til over 3000 unge ved at lave informationskampagner, radiospots og gadeteater på skoler, kommunale parker og offentlige rum i højlandet. Jordemødrene videreuddannes fortsat og tilbydes alternative sundhedskurser med traditionel medicin og akupunktur i tæt koordinering med vores partnere.