Klart flertal for 1% i ulandsbistand

19. sep 2011
Af
Vagn Berthelsen

Valgnatten var en gyser og alle ved, at det ikke bliver let for den nye regering at skabe et fælles grundlag. Der er meget forskellige synspunkter, ikke mindst på den økonomiske politik og på udlændingepolitikken. Så meget desto mere glædeligt, at S, SF og RV er enige om udenrigspolitikken. Emnet fyldte ikke meget i valgkampen, og få bemærkede at de tre partier udsendte et fælles grundlag kaldet ’En aktiv og ansvarlig udenrigspolitik’.

 Foto: Anders Thormann


Foto: Anders Thormann

Oplægget har mange gode takter, her blot enkelte fremhævet:

Enighed om at komme tilbage til 1% i ulandsbistand. Det bliver en opgave for IBIS og andre NGO’er at sikre en tidsplan for dette, men målsætningen er vigtig. De konservative støtter i øvrigt 1% målsætningen.

Enighed om fattigdomsorientering af bistanden. Oplægget skelner klogt mellem bistand til de fattigste lande og penge til en ’global ramme’, som skal tackle globale, fælle udfordringer indenfor bl.a. sikkerhed og klima.

Kamp mod illegal kapitalflugt. En IBIS-mærkesag, som det er godt at se fremhævet.

Latinamerika på landkortet? Der står ikke noget direkte i oplægget, men ordførerne har tidligere markeret, at Danmarks udenrigspolitik også skal inkludere Latinamerika og konkret, at Boliva skal forblive et programsamarbejdsland. Det, håber vi, holder.

Større NGO bistand? Det nævnes ej heller i oplægget, men ordførerne har tidligere bemærket, at Danmark ligger markant lavt set i forhold til andre OECD lande, når det gælder bistand til - og igennem - NGO’er.

Mere oplysning. Oplægget lover større fokus på oplysning om ulandspørgsmål. Det er rigtig vigtigt for at fastholde danskernes engagement.

Alt i alt: Et spændende og fælles grundlag fra partierne. IBIS vil gå aktivt og konstruktivt ind i debatten og udmøntningen af grundlaget.