IBIS uddanner unge ghanesere i klimaforandringer

09. nov 2015
Af
William Vest-Lillesøe

Ghana har nydt mange års økonomisk udvikling, men ekstrem tørke og kraftig regn giver nye udfordringer. Det kræver nye løsninger, og dem har IBIS og partnere et godt bud på.

Solen bager på Ghanas flade nordlige landskab. Så langt øjet rækker, er alting rødbrunt, og bevoksningen er sparsom. Længere sydpå er der mere frodigt, men kraftige oversvømmelser er blevet hyppigere, og erosionen af kysterne er taget til i styrke.

I juni 2015 døde over 100 mennesker på en enkelt dag efter kraftige regnskyl i hovedstaden Accra.

Fald i landbrugsproduktion

Omkring 70 procent af Ghanas landareal er i fare for at blive udpint. Og ifølge regeringens beregninger vil stigende tørke som følge af klimaforandringer resultere i et fald på syv procent i landbrugsproduktionen over de næste 35 år. I 2012 lancerede Ghanas regering derfor med dansk støtte en klimatilpasningsstrategi.

IBIS’ klimaarbejde i Ghana tog for alvor fart i 2015 og handler især om at støtte det lokale civilsamfund både politisk og praktisk i at gøre landet mindre sårbart over for det ændrede klima.


Foto: William Vest-Lillesøe

En anden del af arbejdet handler om at uddanne unge kvinder og mænd i lokalsamfundene til at identificere de klimaskabte problemer og især til at finde lokale løsninger. Det har blandt andet ført til lovgivning mod handlinger, der ødelægger miljøet og eroderer jorden. Træfældning og jorderosion er nemlig blandt de største årsager til ørkenspredning, der forværrer effekterne af klimaforandringer.

Og så er IBIS en af hovedkræfterne bag flere netværk og arbejdsgrupper, der samler de organisationer, der arbejder med klima. Det har blandt andet ført til vigtige videnskabelige studier af klimaforandringernes effekt i Ghana. Det skal resultere i en holdningsændring blandt befolkningen samt få regeringen til at afsætte flere penge til initiativer, der kan forhindre de katastrofale følger af klimaforandringer.

Alvorlige konsekvenser for fattige

For IBIS ser klima kun ud til at blive en endnu mere integreret del af vores arbejde for uddannelse og indflydelse.

”Klimaforandringerne har allerede nu alvorlige konsekvenser for levevilkårene blandt Ghanas fattige. Når vi i IBIS arbejder for at give alle lige rettigheder og muligheder, kan vi ikke ignorere effekten af klimaforandringerne,” siger Emmanuel Abeliwine, der er direktør for IBIS’ demokratiprogram i Ghana.

 

      FAKTA

  • IBIS i Ghana har arbejdet målrettet med at beskytte mennesker mod effekten af klimaforandringer siden 2013. 
  • Omkring 1.500 kvinder bliver involveret i arbejdet med at sikre rettigheder og skabe bedre lovgivning i forhold til at beskytte mod og afbøde effekterne af klimaforandringer. 
  • 471 unge er indtil videre blevet medlem af IBIS-støttede klimaklubber og andre ungdomsgrupper med fokus på klimaforandringer i det nordlige Ghana.
  • IBIS’ klimaarbejde udføres i tæt samarbejde med de lokale organisationer CENFAD, NORSAAC og Abantu.
  • Læs mere om Ghanas klimastrategi på UNDP’s hjemmeside.