IBIS og Toms bekæmper børnearbejde i Ghana

01. sep 2012
Af
Anne Margrethe Hefting

IBIS og slikproducenten Toms har de sidste seks år samar bejdet om at bekæmpe børnearbejde i Ghana, hvor Toms køber den kakao, som bruges i deres chokolade.

Kakao er den største eksportvare i Ghana, men kakaodyrkning indebærer meget ofte også børns arbejdskraft. Kakaoområderne har en stor mangel på gode, tilgængelige skoler, og derfor vælger mange forældre at lade deres børn tage del i familielandbruget i stedet for at sende dem i en dårlig skole.

En evaluering af IBIS/Toms-projektet har dog vist, at forældrene i området gerne vil sende deres børn i en god skole, hvor børnene lærer noget. For at komme børnearbejde til livs i kakaodistrikterne har IBIS og Toms derfor samarbejdet om at opbygge en kvalitetsskole og uddanne lærere i effektive pædagogiske metoder og inddragende, elevcentreret undervisning.

I løbet af de seneste tre år har over 800 lærere fået en uddannelse, og omkring 35.000 børn har haft glæde af skoleprojektet. Skolen har skabt et reelt alternativ for de børn, som før ar bejdede, og projektet har dermed reduceret børnearbejde i området. Der er i dag et langt større og mere konstant fremmøde blandt eleverne, og der er blevet etableret forældreråd på skolerne, som sammen med skoleledelsen i fællesskab finder løsninger på de udfordringer, der stadig forhindrer enkelte børn i at komme i skole.

IBIS og Toms har netop sendt en ny ansøgning af sted til Danida for at kunne lave en uddannelsesindsats i to nye kakaodistrikter, denne gang også med en øget indsats over for unge, der er blevet tabt af uddannelsessystemet, og med lokalt oplysningsarbejde om løsninger på børnearbejde.