IBIS laver indsamlingssamarbejde med Det Danske Spejderkorps

25. nov 2010
Af
Mai-Britt Tollund

Til foråret går IBIS og Det Danske Spejderkorps for første gang sammen om at arrangere en landsindsamling til fordel for børn i Bolivia.

"Hvordan kan jeg gøre noget for børnene i LæseRaketten?" er et spørgsmål mange lærere møder, når deres elever arbejder med bogen LæseRaketten, der udsendes som led i Hele verden i skole-kampagnen. Næsten 200.000 elever stifter bekendtskab med bogen, og siden begyndelsen har materialet været ledsaget af muligheden for indsamling eller salg af lodsedler, netop fordi skoleeleverne ofte bliver optaget af deres egne muligheder for at hjælpe.

15. maj 2011 arrangerer IBIS i samarbejde med Det Danske Spejderkorps en landsindsamling, hvor lokale spejdergrupper åbner dørene og tilbyder at organisere skolelevernes ture med raslebøsserne. Det er et nyt tiltag fra IBIS side, der på samme tid giver elever, forældre og lærere en stor og efterspurgt hjælp til at arrangere indsamlingen samt giver spejdergrupperne mulighed for at møde nye børn i spejderhøjde.

Samarbejdet mellem skoler og spejdere giver derfor begge parter en spændende mulighed for at hjælpe hinanden med at hjælpe andre.

Spejdere hjælper andre

Det danske Spejderkorps har valgt, at landsindsamling tilbydes grupperne som en af flere muligheder for at arbejde med den del af Spejderloven, der handler om at spejdere hjælper andre. I forbindelse med samarbejdet udgiver det Danske Spejderkorps også et aktivitetsmateriale baseret på LæseRaketten, således at det bliver sjovt og nærværende for spejderne at arbejde med børns forhold i Bolivia.

IBIS deltog som gæst og oplægsholdere på korpsets netop afholdte generalforsamling, hvor over 700 spejdere var samlet i Vejle for at debattere korpsets udvikling frem mod 2020. Samarbejdet med IBIS blev fremhævet som et led i arbejdet med at gøre korpset attraktivt både udadtil, hvor flere gerne skulle får øjnene op for spejderarbejdets kvaliteter og indadtil, hvor alle grupper skal have tilbud, der passer til den bedste måde at organisere arbejdet på i netop deres lokalområde.

Modtagelsen af det fælles projekt var overvældende positiv, og lederne i korpset kunne se en masse fordele ved samarbejdet. De var især meget imponerede over, hvor overskuelig deres opgave i den gode sags tjeneste bliver.
"Jamen, det er jo meget nemmere end jeg troede", lød en standardbemærkning, fra de planlægningsvante ledere, der glæder sig til samarbejdet med IBIS og de lokale skoler.

Fakta

Landsindsamlingen foregår 15.maj 2011 som et samarbejde mellem lokale spejdergrupper og skoleklasser. Pengene går til IBIS-projektet med at skabe gode skoler for bolivianske børn.

Skoleklasser, der arbejder med LæseRaketten og spejdergrupperne i Det Danske Spejderkorps får information om indsamlingen via nyhedsbreve, dds.dk og ibis.dk/verdeniskole.