IBIS frivillige genoptager skattejagten

24. Maj 2012
Af
Mads Philipsen

For hver krone vi giver i udviklingsbistand, forsvinder 10 kroner ud af udviklingslandene. Nu går IBIS’ frivillige på jagt efter den skat, som virksomheder og korrupte politikere skjuler for udviklingslandene.

Når danske og europæiske virksomheder udvinder olie og guld fra undergrunden i en lang række af verdens fattigste lande, går indtægterne alt for sjældent til at forbedre befolkningernes levevilkår.

1.200 milliarder dollars forsvinder hvert år ud af udviklingslandene gennem såkaldt illegal kapitalflugt. Det er penge, der forsvinder gennem korruption og kriminalitet men især helt almindelige virksomheders skattespekulation.

Hvis man standsede denne kapitalflugt, vurderer tænketanken Global Financial Integrity, at det ville give 160 milliarder kroner om året – ti gange så meget, som man behøver for eksempelvis at opnå FN’s mål om uddannelse til alle.

Derfor siger IBIS’ frivillige nu ”Find Skatten – stop tyveriet fra ulandene” og lancerer i samarbejde med 196 svenske NGO’er kampagnen ’Find Skatten’, der skal arbejde i Danmark og Sverige for at bremse kapitalflugten fra udviklingslandene.

Vi vil arbejde for, at virksomheder betaler en retfærdig skat, og at politikerne sørger for, at pengene går til udvikling. Og på trods af det uigennemsigtige landskab af pengestrømme, der som oftest går fra syd til nord med en smuttur over et skattely, så er der faktisk løsninger, der i fremtiden kan sikre, at pengene ikke fosser ud af udviklingslandene og ned i lommerne på multinationale virksomheder og velhavende aktionærer.

Kampagnen fokuserer på tre områder, der vil hjælpe til at skatten havner i de rigtige hænder.

1) Luk skattelyene

En lang række småstater er kendetegnet ved at have en myriade af multinationale selskaber registreret, uden at der foregår en egentlig produktion. Det skyldes, at der i disse stater er nogle ekstremt lav – eller slet ingen – skat, og en lovgivning der sikrer, at virksomhedernes aktiviteter hyldes ind i et uigennemsigtigt røgslør, der holder andre landes skattemyndigheder langt væk.

Som Barack Obama formulerer det: ”På Cayman Island er der en bygning, hvor der er registreret 12.000 selskaber.

Dette er enten verdens største bygning eller verdens største skattebedrageri”.

Find Skatten siger: Luk skattelyene og betal jeres skat, der hvor I laver jeres overskud.

2) Øg gennemsigtigheden

I dag er det muligt at skjule, hvor en multinational virksomhed tjener sine penge, og hvor den betaler skat, fordi virksomheden kun offentliggør, hvor meget den tjener og betaler for hele den samlede koncern – det muliggør blandt andet brugen af skattely.

For at kunne gennemskue om virksomheder udnytter skattesystemet i et land, om de betaler nok i skat, og om regeringen i landet bruger skatten på udvikling eller dyre biler, må befolkningen have indsigt i, hvor meget en virksomhed betaler i skat, og hvor meget overskud den skaber i hvert land. Det kaldes projekt-for-projekt og land-for-land rapportering, og det bør indføres.

3) Styrk skattemyndighederne

Et af de nuværende problemer er, at skattemyndighederne i udviklingslande - såvel som i de vestlige lande – ikke har de fornødne oplysninger om virksomheders pengestrømme, når virksomhederne flytter penge rundt mellem forskellige lande.

Det gør det svært at opdage og dokumentere skattesvindel og skattespekulation.

Find Skatten arbejder for at sikre, at skattemyndigheder på tværs af nationale grænser automatisk har adgang til en virksomheds aktiviteter i andre lande. Det gør vi ved at presse på for at få automatisk udveksling af skatteinformationer og ved at opfordre regeringerne i de pågældende lande til at sætte de fornødne ressourcer af til skattemyndighederne.

Kom og vær med

IBIS har sat sejlene og går på jagt efter piraterne i jakkesæt. Hvis du vil med på skattejagt kan du stadig nå at hoppe med ombord. Gå ind på Find Skattens Facebookside eller vores hjemmeside findskatten.nu og læs mere om skattejagten og se, hvordan du kan deltage.

Du kan også altid klikke her og se, hvordan du kan være med.

 

Fototekst: De knokler for at udvinde diamanter af minerne, som her i Sierra Leone, får sjældent selv ret meget ud af værdierne. Det vil IBIS og en række andre NGO'er nu gøre noget ved.
Foto: Lotte Ærsøe