Her er vand nøglen til uddannelse

27. nov 2015
Af
Lotte Ærsøe

Klimaet forandrer sig dramatisk i det nordøstlige Burkina Faso og påvirker alle dele af hverdagen. Mangel på drikkevand er eksempelvis mange steder det, der stopper børn fra at komme i skole.

Lader man blikket vandre gennem varmedisen her i middagsheden, ser man et tørt, forblæst landskab med spredte træer omkring en beskeden skolebygning. Vi er i Sebba i Burkina Faso på kanten af Sahel. Indenfor i skolen Ecole B er der fyldt på bænkene, og grunden til det kan man få øje på, hvis man ser godt efter et stykke ude i landskabet. Det er en lille brønd, som forældrebestyrelsen har kæmpet for at få boret netop her i nærheden af skolen.

”Før var mangel på vand den direkte årsag til, at mange børn ikke kom i skole. De kunne ingenting få at drikke i løbet af dagen, og tørsten gjorde det svært for dem at lære noget og fik mange til at blive væk,” forklarer Sow Hama Oumasou, næstformand i forældrebestyrelsen. ”En anden grund til børnenes store fravær var, at det i familierne ofte er børnenes opgave at hente vand, og fordi der var langt at gå til brøndene, var det ofte svært for børnene også at nå i skole.”

Sow Hama Oumasou er stolt af den nye brønd og af, at det var et ihærdigt stykke lobbyarbejde fra skolens forældre, der sikrede, at Sebba fik en ny brønd, og at den blev placeret netop her i nærheden af skolen. Nu kan børnene slukke tørsten i løbet af de lange og varme skoledage. Og når skoledagen er slut, kan de tage vand med hjem til familien. Resultatet er, at langt flere af byens børn passer deres skole. ”Det er op til os at gøre en forskel,” konstaterer Sow Oumasou.

Hvorfor blive boende?

Vand har altid været et problem her i området, men klimaforandringerne har gjort det værre. Det regner voldsommere i regntiden, hvilket skaber oversvømmelser og skyller afgrøder væk. Og den tørre tid er længere og varmere, hvilket betyder, at mange af de brønde, der tidligere gav vand i tørtiden, nu er tomme. Hvorfor bliver folk boende, når klimaforandringerne gør livet så svært her, kunne man spørge.

”Hvor skal de flytte hen?” spørger klimaansvarlig i Burkina Fasos miljøministerium, Idrissa Semde, tilbage.
”Mennesker her vil helst blive, hvor de er, og det bedste, vi kan gøre, er at hjælpe dem med at blive modstandsdygtige over for de forandringer, der finder sted,” siger han.

Vi må finde en løsning

Det udsagn ligger i tråd med IBIS’ tanker om, hvordan man laver bæredygtigt udviklingsarbejde. Vores første store program i landet er ved at tage form, og selv om hovedformålet er at skabe god uddannelse til Burkina Fasos børn og unge, har det fra begyndelsen været tydeligt, at klimaforandringer kommer til at stå centralt i arbejdet.

”Eksempelvis skal vi støtte forældrebestyrelser som den, der har gjort en stor forskel her på skolen. Det vil også være sammen med forældre og lokalsamfund, at vi må finde en løsning på, at mange børn bliver taget ud af skolen for at følge familiens kvæg til bedre græsgange i den tørre tid,” siger Hadissa Ouedraogo, der er IBIS’ programdirektør i Burkina Faso.

IBIS støtter desuden lokale oplysningskampagner, der udbreder viden om klimaforandringer og bringer lokalbefolkningens idéer og forslag i spil, så de kan blive på deres hjemegn og ikke er tvunget på flugt af det forandrede klima.

Fakta

  • Siden 2010 har IBIS sammen med BØRNEfonden haft et uddannelsesprojekt i Burkina Faso.
  • I 2014 udvidede vi indsatsen, og vi har nu indledt et program, der skal give bedre skolegang til 75.000 børn og unge.
  • Effekterne af klimaforandringer mærkes allerede tydeligt i Burkina Faso, og derfor kommer klima til at spille en rolle. Vi støtter lokalsamfundet i at afdække og løse de klimaudfordringer, der kan ødelægge børnenes skolegang, ligesom vi støtter vores partnere i via teater, film og radio at oplyse om, hvordan familierne kan blive mindre sårbare over for klimaforandringerne.